คนเมืองบัว
หน้าแรก ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ วิธีการแก้ไขดวง / อธิฐานพิเศษ เว็บบอร์ด แผนที่สอนพระกรรมฐาน

เผยแพร่พุทธศาสน์ ฉลาดการครองเรือน เพื่อนชี้สุขอนามัยที่ดี
มีน้ำใจสาธารณะ ชนะตน พ้นทุกข์ทั่วหน้า ประชารัฐค้นหา

พจนานุกรม

กระทู้ล่าสุด
ช่วยด้วย ผีคนรักแฝงร่าง โดย tenis
พระขรรค์โสฬส ท้าวเวชสุวรรณ โดย วัชระ
ขอรับพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระธาตุสีวลีครับ โดย ลูกไม้
ขอปิดกระทู้ครับ เฉพาะกิจครับ ร่วม 3 งานบุญรับวัตถุมงคลในสายวัดท่าซุง และพระสุปฏิปันโน โดย Tanadol
ขอรับบริจาค DVD RW SATA เพื่อการเผยแผ่ธรรม 11 ตัว โดย ญาณธีโรภิกขุ
พระสิกขีทศพลที่ 1-5 โดย mydream
ด่วน..บุญใหญ่ภาคฤดูร้อนปี 58 รุ่นที่ 23 โดย ญาณธีโรภิกขุ
ทุกสิ่งเริ่มใกล้เข้ามา.... โดย Ting
แจ้งเกิดเว็บไซต์เพื่อการพัฒนา โดย ญาณธีโรภิกขุ
อยากได้ฟอนต์ขอมไทย โดย พระพงศ์ธร
ส่งของขวัญปีใหม่เพื่อมูลนิธิกู้ภัยบันนังสตาอีกครั้ง โดย พุดตาน
สนใจการเรียนกรรมฐานค่ะ โดย KayJane
ช่วยตอบหน่อยค่ะ วิธีการปักธูปเรื่องการอฐิษฐานพิเศษ โดย mor578
ขอเชิญร่วมสร้างอาสนะหุ้มหนัง โดย พระซับน้อย
งานบุญนี้ด่วนจะจ่ายค่าเก็บพื้นที่ 10 GB.เก็บไฟล์ธรรมะ ในเดือนธันวาคม นี้ โดย ญาณธีโรภิกขุ

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

๑) พุทธประวัติ
๒) พระไตรปิฎก
๓) คำภีวิสุทธิมรรค
๔) นวโกวาส ความรู้เรือง ศีล ๒๒๗
อ่านต่อ

ไตรภูมิ

๑) ประวัติพระอินทร์
๒) ประวัติเทพที่ค้นได้
๓) พรหม ๑๖ เขต
๔) สวรรค์ ๖ เขต
๕) มนุษย์
อ่านต่อ

พุทธภูมิ

๑) การปราถนาพุทธภูมิ
๒) อธิษฐานคุณธรรม แห่งปราถนาพุทธภูมิ
๓) ตามหาพระสิกขี
๔) พุทธภูมิต้องศึกษาความเป็นอริยะเจ้า
๕) ปฏิปทาพุทธภูมิในอดีต
๖) พระเจ้า ๑๐ ชาติ
๗) การลาพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิ
๘) นางแก้ว คู่บารมีพุทธภูมิ
อ่านต่อ

พระราชพรหมยาน

๑) ประวัติพระราชพรหมยาน
๒) ข้อธรรมหลวงพ่อ
๓) ประวัติอาจารย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๔) ภาพกิจกรรมหลวงพ่อที่คนเมืองบัวรวบรวมได้
๕) วัดต่างๆ ที่หลวงพ่อจำพรรษา
๖) สถานที่ที่หลวงพ่อกล่าวถึง

คนเมืองบัว

๑) ประวัติคนเมืองบัว
๒) ปฏิปทาในการปราถนาพระโพธิญาณ
๓) หนังสือรวมธรรมบรรยาย
๔) Mp3, DVD รวมธรรมบรรยาย
๕) วลีธรรมที่ประทับใจ
๖) วิธีแก้ไขดวงตก
๗) นิทานอิงเรื่องจริง

งานสงเคราะห์คนยากจนในถิ่นทุนกันดาร
ท่านพ่อรามราช ท่านแม่จามเทวี


๑) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
๒) ผู้ดำริจัดตั้ง
๓) การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ฯ
๔) กิจกรรมต่าง ๆ
๕) ศูนย์สงเคราะห์สาขา ฯลฯ
eXTReMe Tracker