คนเมืองบัว
หน้าแรก ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ วิธีการแก้ไขดวง / อธิฐานพิเศษ เว็บบอร์ด แผนที่สอนพระกรรมฐาน

เผยแพร่พุทธศาสน์ ฉลาดการครองเรือน เพื่อนชี้สุขอนามัยที่ดี
มีน้ำใจสาธารณะ ชนะตน พ้นทุกข์ทั่วหน้า ประชารัฐค้นหา

พจนานุกรม

กระทู้ล่าสุด
KlielkArok โดย MrKvinBic
ซิโกวเด็ก 2558 ย้ายจากวัดหน้าพระเมรุ ... โดย Myself_t
KlidninArok โดย MrDjodntBic
KlininArok โดย MrDjontBic
App ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ สำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตระบบ android (ฟรี) โดย Ting
วัดมณฑป เชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือวันแม่ปีที่2มอบให้จ.บุรีรัมย์ วันที่30ก.ค.-16ส.ค.58 โดย pt_phensri
TrvvvxeArok โดย CergvtBic
TifvvxeArok โดย CevgvtBic
พระคาถารวมบารมีสามสิบทัศน์ โดย พญาเตโช
โพสตอบไม่ได้ทุกบอร์ดค่ะ โดย ศิวะ
โพสตอบกระทู้ในตลาดพระเครื่องไม่ได้ค่ะ โดย ศิวะ
สอบถามการตอบกระทู้ในเว็บบอร์ดตลาดพระเครื่องค่ะ โดย Nawaliw
ช่วยด้วย ผีคนรักแฝงร่าง โดย tenis
พระขรรค์โสฬส ท้าวเวชสุวรรณ โดย วัชระ
ขอรับพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระธาตุสีวลีครับ โดย ลูกไม้

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

๑) พุทธประวัติ
๒) พระไตรปิฎก
๓) คำภีวิสุทธิมรรค
๔) นวโกวาส ความรู้เรือง ศีล ๒๒๗
อ่านต่อ

ไตรภูมิ

๑) ประวัติพระอินทร์
๒) ประวัติเทพที่ค้นได้
๓) พรหม ๑๖ เขต
๔) สวรรค์ ๖ เขต
๕) มนุษย์
อ่านต่อ

พุทธภูมิ

๑) การปราถนาพุทธภูมิ
๒) อธิษฐานคุณธรรม แห่งปราถนาพุทธภูมิ
๓) ตามหาพระสิกขี
๔) พุทธภูมิต้องศึกษาความเป็นอริยะเจ้า
๕) ปฏิปทาพุทธภูมิในอดีต
๖) พระเจ้า ๑๐ ชาติ
๗) การลาพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิ
๘) นางแก้ว คู่บารมีพุทธภูมิ
อ่านต่อ

พระราชพรหมยาน

๑) ประวัติพระราชพรหมยาน
๒) ข้อธรรมหลวงพ่อ
๓) ประวัติอาจารย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๔) ภาพกิจกรรมหลวงพ่อที่คนเมืองบัวรวบรวมได้
๕) วัดต่างๆ ที่หลวงพ่อจำพรรษา
๖) สถานที่ที่หลวงพ่อกล่าวถึง

คนเมืองบัว

๑) ประวัติคนเมืองบัว
๒) ปฏิปทาในการปราถนาพระโพธิญาณ
๓) หนังสือรวมธรรมบรรยาย
๔) Mp3, DVD รวมธรรมบรรยาย
๕) วลีธรรมที่ประทับใจ
๖) วิธีแก้ไขดวงตก
๗) นิทานอิงเรื่องจริง

งานสงเคราะห์คนยากจนในถิ่นทุนกันดาร
ท่านพ่อรามราช ท่านแม่จามเทวี


๑) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
๒) ผู้ดำริจัดตั้ง
๓) การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ฯ
๔) กิจกรรมต่าง ๆ
๕) ศูนย์สงเคราะห์สาขา ฯลฯ
eXTReMe Tracker