หน้าแรก ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ วิธีการแก้ไขดวง / อธิฐานพิเศษ เว็บบอร์ด แผนที่สอนพระกรรมฐาน

หน้าแรกเข้าระบบสมัครสมาชิก
ไปที่ :
หน้า : << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> 
กระทู้ที่ 13590กระทู้ถูกล็อก
  คะแนนความน่าสนใจ    
sirithep
หมื่น

203 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1537
ได้รับ : 3388
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
19 กันยายน
บูชาพระรัตนตรัย
กล่าวอารธนาศีล
รับศีล5 ไตรสรณคมน์ กล่าวคำขอขมา
สมาทานศีล5 
กราบ 5 ครั้ง
แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล สวดมนต์วัตรเช้า สวดปัตติทานะคาถา  สวดคำอาราธนาพระปริตร สวดพาหุง มาหากา
ชั้นที่ 1
สวดบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุพระภิกษุพระธาตุครูบา ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
ชั้นที่ 2
สวดบูชา พระวิสุทธิเทพ พระพุทธทานะบารมี พระแก้วมรกต พระเศรษฐีนวโกศ พระสมเด็จนางพญา พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระนอนจักรศรี พระสีวลี องค์ปฐมวัดท่าซุง พระไพรีพินาศ พระหน้าเมรุราชิการาม หลวงพ่อผาสุข หลวงปู่ทวด สมเด็จพระนพรัตน์หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่ดู่  หลวงพ่อสด พ่อปู่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี
ชั้นที่ 3
สวด องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 
ชั้นที่4
สวดปู่ฤาษีสัตตบงกช ปู่ฤาษีนารอด
สวดสมาทานกรรมฐาน
นั่งสมาธิ 
แผ่อุทฺิศุบุญกุศลบท วัดเกตุมวดี
กรวดน้ำ พระแม่ธรณีและเทวดาเป็นพยาน
หยอดกระปุกบุญ
กราบ ๆๆ
ฟังพระธรรมเทศนา หลวงปู่เหรียญ เรื่อง กรรมที่เราตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี การยอมรับผลของกรรมที่ก่อเอาใว้ การใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม
ฟังเรื่อง มักกะลีผล

ช่วงเย็น
เตรียมดอกมะลิ กุหลาบ9ดอก
กล่าวลาดอกมะลิและน้ำ ที่ถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ องค์พระปฐม พระปัจเจก พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุครูบา พระธาตุ พระภิกษุ
กล่าวลาดอกมะลิและน้ำ ที่ถวายพระเบบี้บุดดา
กล่าวลาดอกมะลิที่ถวาย ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร
กล่าวลาดอกกุหลาบ 9 ดอก ที่ถวาย ท่านท้าวเวสสุวรรณ
กล่าวลาดอกมะลิ และน้ำ พระชั้นที่  2
กล่าวลาดอกมะลิและน้ำ ชั้นที่ 3
กล่าวถวายลาดอกมะลิและน้้า ชั้นที่ 4
เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด และถวายใหม่ทั้งหมด  ชั้นที่1-4
บูชาพระรัตนตรัย
กล่าวอารธนาศีล
รับศีล 5 ไตรสรณคมน์ กล่าวคำขอขมา
สมาทานศีล5 แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล สวดมนต์วัตรเย็น สวดอะภิณหะปัจเวกขะณะ สวดอุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา  สวดคำาอาราธนาพระปริตร
ชั้นที่ 1
สวดบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุพระภิกษุพระธาตุครูบา ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
ชั้นที่ 2
สวดบูชา พระวิสุทธิเทพ พระพุทธทานะบารมี พระแก้วมรกต พระเศรษฐีนวโกศ พระสมเด็จนางพญา พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระนอนจักรศรี พระสีวลี องค์ปฐมวัดท่าซุง พระไพรีพินาศ พระหน้าเมรุราชิการาม หลวงพ่อผาสุข หลวงปู่ทวด สมเด็จพระนพรัตน์ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่ดู่  หลวงพ่อสด พ่อปู่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี
ชั้นที่ 3
สวด องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
ชั้นที่ 4
สวดปู่ฤาษีสัตตบงกช ปู่ฤาษีนารอด
สวดสมาทานกรรมฐาน
นั่งสมาธิ 
ก่อนนอน
สวดพระมหาจักรพรรดิ์ 8 จบตามกำลังวันเกิดสวดอัญเชิญพระเข้าตัว แผ่บุญกุศล
กราบ 5 ครั้ง
 
20.09.2012 06:50 (138137)
ใยบัว
ออกขุน

163 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1107
ได้รับ : 1000
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
วันที่ 1 กันยายน 2555 (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๙)
- ตอนเช้าจัดของขึ้นหิ้งพระ จัดพานบูชา
- จุดธูปเทียน ถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์
- ทำสมาธิ แล้วสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาขอถือศีล 8 สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ตอนสายไปทำบุญไหว้พระสวดมนต์ที่วัด นั่งสมาธิ
- ก่อนนอนขอขมาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ บทถวายพรพระ คาถาชินบัญชร บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฯลฯ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 2 กันยายน 2555
- ถือปฏิบัติศีล 8 เป็นวันที่สอง
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ตอนเย็นสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน

วันที่ 3 กันยายน 2555
- ลาศีล 8 ถือปฏิบัติศีล 5
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 4 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 5 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ร่วมทำบุญหล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
- ก่อนนอนทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน

วันที่ 6 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 7 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ร่วมทำบุญหล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์อีกครั้งหนึ่ง
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 8 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ อาราธนาศีล 8 สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- นำเงินที่ใส่พานไปยอดตู้ทำบุญต่างๆ ที่บ้านสายลม แล้วไปฝึกมโนมยิทธิ
- ตอนเย็นร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้วถวายสังฆทาน ที่บ้านสายลม
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 9 กันยายน 2555(วันพระแรม ๘ ค่ำเดือน ๙)
- ตอนเช้าทำสมาธิ อาราธนาขอถือศีล 5 สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ตอนสายไปทำบุญไหว้พระที่วัดระฆังฯ ทำบุญหยอดตู้ต่างๆ ถวายสังฆทาน แล้วร่วมทำบุญทอดกฐิน
- ให้อาหารปลา
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 10 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 11 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 12 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นที่มหาวิทยาลัย
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 13 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 14 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาขอถือศีล 8 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ส่งพระสงฆ์ท่านไปทำธุระของท่านยังที่ต่างๆ
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 15 กันยายน 2555(วันพระแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๙)
- ถือศีล 8 เป็นวันที่สอง
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ส่งพระสงฆ์ท่านไปทำธุระของท่านยังที่ต่างๆ
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 16 กันยายน 2555
- ถือศีล 8 เป็นวันที่สาม
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ส่งพระสงฆ์ท่านไปทำธุระของท่านยังที่ต่างๆ
- ไปทำบุญไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่วัดระฆังฯ
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 17 กันยายน 2555
- ลาศีล 8 ถือปฏิบัติศีล 5
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 18 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 19 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 20 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ตอนเย็นสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนหลับ..นอนทำสมาธิจนหลับไป


วันที่ 21 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา

- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนหลับ..นอนทำสมาธิจนหลับไป

วันที่ 22 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาขอถือศีล 8 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 23 กันยายน 2555(วันพระขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๑o)
- รักษาศีล 8 ต่อจากเมื่อวาน
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ

วันที่ 24 กันยายน 2555
- ลาศีล 8 ถือปฏิบัติศีล 5
- ตอนเช้าสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน แล้วนั่งสมาธิ


วันที่ 25 กันยายน 2555
- ตอนเช้าสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา แล้วนั่งสมาธิ


วันที่ 26 กันยายน 2555
- ตอนเช้าสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา แล้วนั่งสมาธิ


วันที่ 27 กันยายน 2555
- ตอนเช้าทำสมาธิ สวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา

- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนหลับ..นอนทำสมาธิจนหลับไป

วันที่ 28 กันยายน 2555
- ตอนเช้าสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา

- ก่อนหลับ..นอนทำสมาธิจนหลับไป

วันที่ 29 กันยายน 2555
- ตอนเช้าสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ตอนเที่ยงเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อร่วมถวายพระกับครอบครัว
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนหลับ..นอนทำสมาธิจนหลับไป

วันที่ 30 กันยายน 2555(วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑o)
- ตื่นนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย อาราธนาขอถือศีล 8 แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
-
ตอนเช้าจัดอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัดเนื่องในวันสาทเดือน 10
- ร่วมทำบุญทอดกฐิน ทำบุญกัณฑ์เทศ ทำบุญประจำวันพระ
- ช่วงเพล จัดอาหารคาวหวานไปถวายเพลพระที่วัด
- ร่วมถวายพระปางนาคปรกพร้อมกับครอบครัว ที่วัดประจำหมู่บ้าน
- จัดห่อข้าว และทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปตามประเพณีสาทเดือน 10
- กรวดทำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไป
- ก่อนนอนสวดขอขมาพระรัตนตรัย แล้วสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
- หยอดเงินใส่พานขอถวายเป็นสังฆทาน
- ก่อนหลับ..นอนทำสมาธิจนหลับไป

สรุปกิจกรรมประจำเดือนกันยายน รักษาศีล 8 เป็นเวลา 8 วัน   รักษาศีล 5 ทุกวัน  ถวายทานทุกวัน สวดมนต์ทำสมาธิทุกวัน
แก้ไข โดย ใยบัว เมื่อ 02.10.2012 23:20
20.09.2012 11:13 (138140)
ชากังราว
ขุน

506 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 10497
ได้รับ : 7794
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
 วันที่20วันนี้ไม่ได้ใส่บาตรเพราะฝนตกหนักมากเช้านี้ ก็ได้สวดมนต์สมาทานศิล5นั่งสมาธิและแผ่เมตตาคะและได้นำเงินทำบุญกฐิน100บาทค่ะ
20.09.2012 13:19 (138144)
ชินพัฒน์ สมธนารีย์
หมื่น

245 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 2830
ได้รับ : 3732
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
20 ก.ย. 55 ( ถือศีล 5 )
  -ใส่บาตรพระสงฆ์ตามปกติ
  -เข้าห้องพระสวดมนต์ สมาทานศีล 5
  -นั่งสมาธิต่อ
  -แผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศล
  -หยอดกระปุกบุญ - ทาน 10 บาท
  -ถวายบุญให้แด่องค์สมเด็จบรมมหาจักรพรรดิ
  -ภาวนาบทมหาจักรพรรดิและสัพเพฯทั้งวัน
    สาธุ  สาธุ  สาธุ
20.09.2012 15:24 (138148)
intania1616
พัน

46 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1602
ได้รับ : 816
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
ขอรายงานผลการปฏิบัติธรรม ในเดือน กันยายน 2555
วันที่ 1 กันยายน 2555
1.สมาทานถือศีล 5
2.ทำทาน บารมี โดยการหยอดเหรียญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
3.สวดขอขมาพระรัตนตรัย,สวดสมาทานศีล 5,สวดไตรสรณคมณ์,สวดอิติปิโส 3 ห้อง,สวดบทพาหุง มหากา
,สวดบทธรรมจักร,นั่งสมาธิ 10 นาที (บนรถระหว่างไปร่วมพิธีเททองหล่อ)
5.สวดแผ่เมตตาให้ตนเอง,สวดแผ่เมตตาให้สรรสัตว์,สวดแผ่อุทิศส่วนกุศล
4.ร่วมงานเททองหล่อพระประธานหน้าตัก 85 นิ้ว ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม.
(เกิดเหตุอัศจรรย์ ฝกตกหนักขณะเริ่มสวดอันเชิญเทวดา แล้วฝนก็หยุดตกทันทีในช่วงก่อนจะเริ่มการเททองหล่อ)
5.ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม.
 
วันที่ 2-7  , 10-14 , 17-19 กันยายน 2555
1.สมาทานถือศีล 5
2.ทำทาน บารมี โดยการหยอดเหรียญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
3.สวดขอขมาพระรัตนตรัย,สวดสมาทานศีล 5,สวดไตรสรณคมณ์,สวดอิติปิโส 3 ห้อง,สวดบทพาหุง มหากา
,สวดบทธรรมจักร , นั่งสมาธิ 10 นาที (บนรถระหว่างไปทำงานและกลับบ้าน)
4.สวดแผ่เมตตาให้ตนเอง,สวดแผ่เมตตาให้สรรสัตว์,สวดแผ่อุทิศส่วนกุศล
 
วันที่ 8 กันยายน 2555
1.สมาทานถือศีล 5
2.ทำทาน บารมี โดยการหยอดเหรียญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
3.สวดขอขมาพระรัตนตรัย,สวดสมาทานศีล 5,สวดไตรสรณคมณ์,สวดอิติปิโส 3 ห้อง,สวดบทพาหุง มหากา
,สวดบทธรรมจักร , นั่งสมาธิ 10 นาที (บนรถระหว่างเดินทางไปวัดท่าซุง)
5.สวดแผ่เมตตาให้ตนเอง,สวดแผ่เมตตาให้สรรสัตว์,สวดแผ่อุทิศส่วนกุศล
6.เดินทางไหว้พระที่วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี รายละเอียด ดังนี้
6.1 ไปวิหาร 100 เมตร
- ไหว้อนุสาวรีย์ ร.1 ,.5 ,.6 , .7 และพระเจ้าตากสินมหาราช
- กราบสรีระสังขาร หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
- กราบสมเด็จองค์ปฐม
- ถวายสังฆทานชุดใหญ่ ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร
- กราบพระปัจเจกพุทธเจ้า
6.2 ไปวิหารสสมเด็จองค์ปฐม
- กราบสมเด็จองค์ปฐม และกราบพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐม
- ชมอัฐบริขาร และของใช้ต่างๆของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และชมเพชรพญานาค
6.3 ไปกราบวิหารพระศรีอาริย์ , ไปไหว้ศาลท่านท้าวเวหน , ไปกราบหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา,
ไปเยี่ยมชมปราสาททองคำ, ไปอุโบสถหลังใหม่
6.4 สนทนาธรรมกับหลวงตาแจ่ม ฟังประวัติการสร้างสมเด็จองค์ปฐม องค์แรกของวัดท่าซุง
และได้พบคุณเตือนใจ (ทันตแพทย์ ที่เคยเป็นผู้ดูแลรักษาฟันของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
6.5 ไปกราบที่ศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์
6.6 ไปไหว้อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมราช , พระวิสุทธิเทพ, เจดีย์จุฬามณี ,
ไปกราบสถานที่ ที่พระองค์ที่ 11 (พระสมณโคดม)เคยเสด็จมาด้วยกายเนื้อ และไปกราบพระองค์ที่ 10 และ 11
6.7 ไปกราบรอยพระพุทธบาท ,ไปกราบพระที่อุโบสถหลังเก่า และไปกราบที่มณฑปท้าวมหาราชทั้ง 4
6.8 ไปตึกรับแขก หาหนังสือธรรมไว้อ่านและศึกษาความรู้ทางธรรม
*** ทุกๆสถานที่ ได้ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญวิหารทาน และทำบุญรวมทุกอย่าง
6.9 เดินทางไปพักค้างคืน ที่ศูนย์พุทธศรัทธา (สาขากรรมฐาน วัดท่าซุง)
.สระบุรี และสนทนาธรรมกับพระอริยบุคคล
 
วันที่ 9 กันยายน 2555
1.สมาทานถือศีล 5
2.ทำทาน บารมี โดยการหยอดเหรียญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
3.สวดขอขมาพระรัตนตรัย,สวดสมาทานศีล 5,สวดไตรสรณคมณ์,สวดอิติปิโส 3 ห้อง,สวดบทพาหุง มหากา
,สวดบทธรรมจักร , นั่งสมาธิ 10 นาทีที่บ้าน
5.สวดแผ่เมตตาให้ตนเอง,สวดแผ่เมตตาให้สรรสัตว์,สวดแผ่อุทิศส่วนกุศล
6.ร่วมทำงานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ที่ศูนย์พุทธศรัทธา
7.เรียนรู้วิธีการปิดทองคำเปลวพระพุทธรูป และร่วมกันปิดทอง สมเด็จองค์ปฐม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 
วันที่ 15-16 กันยายน 2555
1.สมาทานถือศีล 5
2.ทำทาน บารมี โดยการหยอดเหรียญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
3.สวดขอขมาพระรัตนตรัย,สวดสมาทานศีล 5,สวดไตรสรณคมณ์,สวดทำวัตรเย็น,สวดมหาเมตตาใหญ่,สวดบทพาหุง มหากา,สวดบทธรรมจักร
4.นั่งสมาธิ 10 นาทีที่บ้าน
5.สวดไหว้พระ 5 ครั้ง,สวดอโหสิกรรม,สวดแผ่เมตตาให้ตนเอง,สวดแผ่เมตตาให้สรรสัตว์,สวดแผ่อุทิศส่วนกุศล,สวดบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร และบทอุทิศส่วนกุศล (เปิดเสียงหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
 
วันที่ 20 กันยายน 2555
1.สมาทานถือศีล 5
2.ทำทาน บารมี โดยการหยอดเหรียญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
3.สวดขอขมาพระรัตนตรัย,สวดสมาทานศีล 5,สวดไตรสรณคมณ์,สวดอิติปิโส 3 ห้อง,สวดบทพาหุง มหากา
,สวดบทธรรมจักร , นั่งสมาธิ 10 นาที (บนรถระหว่างไปทำงาน)
4.สวดแผ่เมตตาให้ตนเอง,สวดแผ่เมตตาให้สรรสัตว์,สวดแผ่อุทิศส่วนกุศล
5.บริจาคโลหิตเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 5 (ขอมอบกายถวายชีวิตและเลือดเนื้อแด่พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)
แก้ไข โดย intania1616 เมื่อ 21.09.2012 10:02
20.09.2012 15:52 (138149)
sirithep
หมื่น

203 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1537
ได้รับ : 3388
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
20 กันยายน
บูชาพระรัตนตรัย
กล่าวอารธนาศีล
รับศีล5 ไตรสรณคมน์ กล่าวคำขอขมา
สมาทานศีล5 
กราบ 5 ครั้ง
แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล สวดมนต์วัตรเช้า สวดปัตติทานะคาถา  สวดคำอาราธนาพระปริตร สวดพาหุง มาหากา
ชั้นที่ 1
สวดบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุพระภิกษุพระธาตุครูบา ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
ชั้นที่ 2
สวดบูชา พระวิสุทธิเทพ พระพุทธทานะบารมี พระแก้วมรกต พระเศรษฐีนวโกศ พระสมเด็จนางพญา พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระนอนจักรศรี พระสีวลี องค์ปฐมวัดท่าซุง พระไพรีพินาศ พระหน้าเมรุราชิการาม หลวงพ่อผาสุข หลวงปู่ทวด สมเด็จพระนพรัตน์หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่ดู่  หลวงพ่อสด พ่อปู่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี
ชั้นที่ 3
สวด องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 
ชั้นที่4

สวดปู่ฤาษีสัตตบงกช ปู่ฤาษีนารอด
สวดสมาทานกรรมฐาน
นั่งสมาธิ 
แผ่อุทฺิศุบุญกุศลบท วัดเกตุมวดี
กรวดน้ำ พระแม่ธรณีและเทวดาเป็นพยาน
หยอดกระปุกบุญ
กราบ 5 ครั้ง

ฟังพระธรรมเทศนา
เรื่อง  การใช้ชีวิต กับ ศีลธรรม
เรื่อง ศีลธรรมกับ วาจา การตอบปากรับคำ แล้วทำไม่ได้
เรื่อง
ของ พระพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลา 45 พรรษาและได้บังเกิดพระไตรปิฎกได้ 84000 พระธรรมขันธ์เเบ่งเป็น พระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แบ่งเป็น พระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และพระอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
เรื่อง ต้นศรีมหาโพธิ์

รูปภาพ


ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่ ๑ เป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทรงประทับตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์ได้รับการถวายหญ้ากุสะจำนวน ๘ กำจากโสตถิยะพราหมณ์ เพื่อปูเป็นที่ประทับเมื่อใกล้รุ่งของวันเพ็ญ เดือน ๖ จึงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระองค์ตรัสว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้แทนพระพุทธองค์ หากใครได้ไหว้ได้สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เท่ากับว่าได้ไหว้สักการะพระพุทธองค์ และหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว มีผู้เลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นจำนวนมาก

ในสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก เช่น ทรงสร้างพระเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาจำนวนถึง ๘๔๐๐๐ องค์ ซึ่งทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชไม่สนพระทัยในความสุขส่วนพระองค์เหมือนเช่นเคย ว่างเว้นจากราชกิจก็มาปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไม่กลับวังที่ประทับ จึงเป็นเหตุให้เหล่าพระมเหสีนางสนมทั้งหลายต่างพากันโกรธแค้นอิจฉาต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมเหสีองค์ที่ ๔ ของพระเจ้าอโศกมหาราช นามว่า มหิสุนทรี (พระนางติษยรักษิต) ได้รับสั่งให้นางข้าหลวงนำยาพิษและน้ำร้อนแอบไปรดที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ จนทำให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตายไปในที่สุด นับเป็นการล้มตายลงไปหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานล่วงไปแล้ว ๒๐๐ ปี

การล้มตายของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเสียพระทัยเป็นอันมาก ได้ทรงมีรับสั่งให้มหาดเล็กเอาน้ำนมโค ๑๐๐ หม้อไปรดที่บริเวณรากของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ล้มตายลงไปนั้นทุกวัน และทรงอฐิษฐานพร้อมกับการสักการะก้มกราบ พระองค์ทรงมีพระราชปรารภว่า หากแม้ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ไม่แตกหน่อขึ้นมาแล้วไซ้ร์จะไม่ยอมลุกขึ้นเป็นอันขาด ด้วยพุทธานุภาพและพระราชศรัทธาอันแรงกล้าแห่งพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นที่อัศจรรย์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ภายหลังก็แตกหน่องอกขึ้นมาใหม่ จึงได้นับหน่อนี้เป็นต้นที่ ๒ และมีอายุยืนต่อมาอีกหลายร้อยปี พระเจ้าอโศกมหาราชทรงดีพระทัยเป็นอันมาก จึงทรงมีรับสั่งให้ก่อกำแพงล้อมรอบไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับต้นพระศรีมหาโพธิ์อีก
ช่วงเย็น
บูชาพระรัตนตรัย
กล่าวอารธนาศีล
รับศีล 5 ไตรสรณคมน์ กล่าวคำขอขมา
สมาทานศีล5 แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล สวดมนต์วัตรเย็น สวดอะภิณหะปัจเวกขะณะ สวดอุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา  สวดคำาอาราธนาพระปริตร
ชั้นที่ 1
สวดบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุพระภิกษุพระธาตุครูบา ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
ชั้นที่ 2
สวดบูชา พระวิสุทธิเทพ พระพุทธทานะบารมี พระแก้วมรกต พระเศรษฐีนวโกศ พระสมเด็จนางพญา พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระนอนจักรศรี พระสีวลี องค์ปฐมวัดท่าซุง พระไพรีพินาศ พระหน้าเมรุราชิการาม หลวงพ่อผาสุข หลวงปู่ทวด สมเด็จพระนพรัตน์ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่ดู่  หลวงพ่อสด พ่อปู่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี

ชั้นที่ 3
สวด องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
ชั้นที่ 4
สวดปู่ฤาษีสัตตบงกช ปู่ฤาษีนารอด

สวดสมาทานกรรมฐาน
นั่งสมาธิ 
ก่อนนอน
สวดพระมหาจักรพรรดิ์ 8 จบตามกำลังวันเกิดสวดอัญเชิญพระเข้าตัว แผ่บุญกุศล
กราบ 5 ครั้ง

21.09.2012 06:54 (138164)
ชากังราว
ขุน

506 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 10497
ได้รับ : 7794
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
 วันที่21เช้าตักบาตรพระ2รูป สวดมนต์สมาทานศิล5 นั่งสมาธิและแผ่เมตตาได้รับพระแล้วค่ะขอบคุณนะคะ
21.09.2012 07:45 (138165)
phatcharawan
ขุน

78 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1458
ได้รับ : 1400
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)


 

               อนุโมทนาด้วยครับ  ****  อ่านบันทึกของท่านแล้วก็รู้สึกยินดีในบุญ ในวัตรของท่าน  ครูบาอาจารย์ผมท่านสอนว่าการที่เราจะสร้างบุญบารมีใหญ่ๆ จะเจอมารและเจ้ากรรมนายเวรมาทอสอบกำลังใจเราที่จะสร้างบุญกุศลหรือบารมีนั้น  เราต้องมีกำลังใจ(อธิฐานบารมี) และมีขันติ อย่างมาก  และที่สำคัญที่สุดคือวางกับกิเลสทุกอย่าง  วางจากความสมหวังและผิดหวัง  วางจากวางจากการยึดมั่นว่ากายนี้เป็นของเรา  กายนั้นเป็นของเค้า  สรุปคือวางทุกอย่าง   แล้วเราก็จะผ่านไปได้       ถ้าเราผ่านบททดสอบนี้ไปได้   เราก็จะได้มหาอานิสงค์ และเกิดปัญญาอย่างแท้จริงที่เกิดจากตัวเราเอง  มิใช่คำบอกเล่า..............ช่วยเป็นกำลังใจให้ส่วนหนึ่งครับ  สาธุ

 
ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำที่ดี และกำลังใจด้วยค่า ท่านพี่บ่าววี
21.09.2012 15:50 (138178)
ชินพัฒน์ สมธนารีย์
หมื่น

245 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 2830
ได้รับ : 3732
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
21 ก.ย. 55 ( ถือศีล 5 )
  -ใส่บาตรพระสงฆ์
  -เข้าห้องพระสวดมนต์ สมาทานศีล 5
  -นั่งสมาธิต่ออีกพอประมาณ
  -แผ่เมตตาจิตและอุทิศบุญกุศล
  -หยอดกระปุกบุญ - ทาน 10 บาท
  -ยกบุญถวายให้แด่สมเด็จบรมมหาจักรพรรด์เพื่อเป็นมหาสังฆทาน
  -เจริญภาวนาบทมหาจักรพรรดิตลอดวันและสัพเพฯ
  -ให้เสื้อเป็นทาน 2 ตัวกับคนกวาดถนนบริเวณหน้าบ้านครับ
    สาธุ  สาธุ  สาธุ
         
21.09.2012 16:02 (138179)
sirithep
หมื่น

203 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1537
ได้รับ : 3388
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
21 กันยายน
บูชาพระรัตนตรัย
กล่าวอารธนาศีล
รับศีล5 ไตรสรณคมน์ กล่าวคำขอขมา
สมาทานศีล5 
กราบ 5 ครั้ง
แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล สวดมนต์วัตรเช้า สวดปัตติทานะคาถา  สวดคำอาราธนาพระปริตร สวดพาหุง มาหากา
ชั้นที่ 1
สวดบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุพระภิกษุพระธาตุครูบา ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
ชั้นที่ 2
สวดบูชา พระวิสุทธิเทพ พระพุทธทานะบารมี พระแก้วมรกต พระเศรษฐีนวโกศ พระสมเด็จนางพญา พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระนอนจักรศรี พระสีวลี องค์ปฐมวัดท่าซุง พระไพรีพินาศ พระหน้าเมรุราชิการาม หลวงพ่อผาสุข หลวงปู่ทวด สมเด็จพระนพรัตน์หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่ดู่  หลวงพ่อสด พ่อปู่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี
ชั้นที่ 3
สวด องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 
ชั้นที่4
สวดปู่ฤาษีสัตตบงกช ปู่ฤาษีนารอด
สวดสมาทานกรรมฐาน
นั่งสมาธิ 
แผ่อุทฺิศุบุญกุศลบท วัดเกตุมวดี
กรวดน้ำ พระแม่ธรณีและเทวดาเป็นพยาน
ฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง
พระครูเกษมธรรมทัต(สุรศักดิ์ เขมรํสี) ได้บรรยายการกำหนดจิตใน 6 ที่อยูในตัของเรา สัมผัสส่วนไหนรู้ส่วนนั้น ถึงจะเกิด ดับ ต่างกันต้องรับรู้ให้ทัน ถึงเรียกว่าผู้ปฏบัติได้จริงและพระธรรมบรรยาย ขอกล่าวโดย ย่อเพราะมีหลายอย่าง
ช่วงเย็น
เตรียมดอกมะลิ กุหลาบ9ดอก
กล่าวลาดอกมะลิและน้ำ ที่ถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ องค์พระปฐม พระปัจเจก พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุครูบา พระธาตุ พระภิกษุ
กล่าวลาดอกมะลิและน้ำ ที่ถวายพระเบบี้บุดดา
กล่าวลาดอกมะลิที่ถวาย ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร
กล่าวลาดอกกุหลาบ 9 ดอก ที่ถวาย ท่านท้าวเวสสุวรรณ
กล่าวลาดอกมะลิ และน้ำ พระชั้นที่  2
กล่าวลาดอกมะลิและน้ำ ชั้นที่ 3
กล่าวถวายลาดอกมะลิและน้้า ชั้นที่ 4
เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด และถวายใหม่ทั้งหมด  ชั้นที่1-4
บูชาพระรัตนตรัย
กล่าวอารธนาศีล
รับศีล 5 ไตรสรณคมน์ กล่าวคำขอขมา
สมาทานศีล5 แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล สวดมนต์วัตรเย็น สวดอะภิณหะปัจเวกขะณะ สวดอุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา  สวดคำาอาราธนาพระปริตร
ชั้นที่ 1
สวดบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุพระภิกษุพระธาตุครูบา ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
ชั้นที่ 2
สวดบูชา พระวิสุทธิเทพ พระพุทธทานะบารมี พระแก้วมรกต พระเศรษฐีนวโกศ พระสมเด็จนางพญา พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระนอนจักรศรี พระสีวลี องค์ปฐมวัดท่าซุง พระไพรีพินาศ พระหน้าเมรุราชิการาม หลวงพ่อผาสุข หลวงปู่ทวด สมเด็จพระนพรัตน์ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่ดู่  หลวงพ่อสด พ่อปู่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี
ชั้นที่ 3
สวด องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
ชั้นที่ 4
สวดปู่ฤาษีสัตตบงกช ปู่ฤาษีนารอด
สวดสมาทานกรรมฐาน
นั่งสมาธิ
แผ่อุทิศศบุญกุศล
หยอดกระปุกบุญ 
ก่อนนอน
สวดพระมหาจักรพรรดิ์ 8 จบตามกำลังวันเกิดสวดอัญเชิญพระเข้าตัว แผ่บุญกุศล
กราบ 5 ครั้ง

 
แก้ไข โดย sirithep เมื่อ 23.09.2012 05:41
22.09.2012 06:53 (138189)
ชินพัฒน์ สมธนารีย์
หมื่น

245 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 2830
ได้รับ : 3732
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
22 ก.ย. 55 ( ถือศีล 5 )
  -ตื่นใสบาตรพระสงฆ์
  -เข้าห้องพระ ไหว้พระ สวดมนต์ สมาทานศีล 5
  -นั่งสมาธิต่ออีกพอประมาณ
  -แผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศล
  -หยอดกระปุกบุญ - ทาน 10 บาท
  -ยกบุญทั้งหมดถวายเป็นมหาสังฆทานแด่สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ
   -ภาวนาบมมหาจักรพรรดิและสัพเพฯตลอดวัน
   สาธุ  สาธุ  สาธุ 
22.09.2012 14:53 (138190)
sirithep
หมื่น

203 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1537
ได้รับ : 3388
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
22 กันยายน
บูชาพระรัตนตรัย
กล่าวอารธนาศีล
รับศีล5 ไตรสรณคมน์ กล่าวคำขอขมา
สมาทานศีล5 
กราบ 5 ครั้ง
แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล สวดมนต์วัตรเช้า สวดปัตติทานะคาถา  สวดคำอาราธนาพระปริตร สวดพาหุง มาหากา
ชั้นที่ 1
สวดบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุพระภิกษุพระธาตุครูบา ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
ชั้นที่ 2
สวดบูชา พระวิสุทธิเทพ พระพุทธทานะบารมี พระแก้วมรกต พระเศรษฐีนวโกศ พระสมเด็จนางพญา พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระนอนจักรศรี พระสีวลี องค์ปฐมวัดท่าซุง พระไพรีพินาศ พระหน้าเมรุราชิการาม หลวงพ่อผาสุข หลวงปู่ทวด สมเด็จพระนพรัตน์หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่ดู่  หลวงพ่อสด พ่อปู่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี
ชั้นที่ 3
สวด องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 
ชั้นที่4
สวดปู่ฤาษีสัตตบงกช ปู่ฤาษีนารอด
สวดสมาทานกรรมฐาน
นั่งสมาธิ 
แผ่อุทฺิศุบุญกุศลบท วัดเกตุมวดี
หยอดกระปุกบุญ
กรวดน้ำ พระแม่ธรณีและเทวดาเป็นพยาน
ฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง
พระครูเกษมธรรมทัต(สุรศักดิ์ เขมรํสี) ได้บรรยายเรื่อง การมีสติ การรู้เท่าทัน การยืน การเดิน การนอน
ช่วงเย็น
เตรียมดอกมะลิ กุหลาบ9ดอก
กล่าวลาดอกมะลิและน้ำ ที่ถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ องค์พระปฐม พระปัจเจก พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุครูบา พระธาตุ พระภิกษุ
กล่าวลาดอกมะลิและน้ำ ที่ถวายพระเบบี้บุดดา
กล่าวลาดอกมะลิที่ถวาย ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร
กล่าวลาดอกกุหลาบ 9 ดอก ที่ถวาย ท่านท้าวเวสสุวรรณ
กล่าวลาดอกมะลิ และน้ำ พระชั้นที่  2
กล่าวลาดอกมะลิและน้ำ ชั้นที่ 3
กล่าวถวายลาดอกมะลิและน้้า ชั้นที่ 4
เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด และถวายใหม่ทั้งหมด  ชั้นที่1-4
บูชาพระรัตนตรัย
กล่าวอารธนาศีล
รับศีล 5 ไตรสรณคมน์ กล่าวคำขอขมา
สมาทานศีล5 แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล สวดมนต์วัตรเย็น สวดอะภิณหะปัจเวกขะณะ สวดอุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา  สวดคำาอาราธนาพระปริตร
ชั้นที่ 1
สวดบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุพระภิกษุพระธาตุครูบา ปฐวีธาตุ พระธาตุนาคนฤมิตร พระธาตุเทพนิมิตร ท่านท้าวเวสสุวรรณ 
ชั้นที่ 2
สวดบูชา พระวิสุทธิเทพ พระพุทธทานะบารมี พระแก้วมรกต พระเศรษฐีนวโกศ พระสมเด็จนางพญา พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระนอนจักรศรี พระสีวลี องค์ปฐมวัดท่าซุง พระไพรีพินาศ พระหน้าเมรุราชิการาม หลวงพ่อผาสุข หลวงปู่ทวด สมเด็จพระนพรัตน์ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่ดู่  หลวงพ่อสด พ่อปู่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระแม่ธรณี
ชั้นที่ 3
สวด องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
ชั้นที่ 4
สวดปู่ฤาษีสัตตบงกช ปู่ฤาษีนารอด
สวดสมาทานกรรมฐาน
นั่งสมาธิ 
ก่อนนอน
สวดพระมหาจักรพรรดิ์ 8 จบตามกำลังวันเกิดสวดอัญเชิญพระเข้าตัว แผ่บุญกุศล
กราบ 5 ครั้ง

 
23.09.2012 05:39 (138198)
เทวาสาละ
ขุน

124 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1235
ได้รับ : 1743
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
 แวะมาฝากลิ้งค์บุญครับ อิอิ...
board.palungjit.com/f104/ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา-ผงอังคาร-อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย-360362.html
แก้ไข โดย เทวาสาละ เมื่อ 23.09.2012 14:56
23.09.2012 14:54 (138203)
nipha
หมื่น

42 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 118
ได้รับ : 610
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)

เข้ามาร่วมอนุโมทนากับเจ้าของกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมเท่านั้นค่ะ  แต่คงไม่ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องจากเกรงว่าจะมุสาเพราะยอมรับว่าบางครั้งทำไม่ได้ครบ (ขืนลงชื่อนอกจากจะไม่ได้บุญเกรงว่าจะบาปอีกต่างหากค่ะ)  ปกติพยายามรักษาศีล 5 ให้ได้ทุกวันอยู่แล้ว แต่เพราะความที่ทำงานกับคนหมู่มาก (มากจริง ๆ ) ทำให้การรักษาศีลยากมากจริง ๆ   

สรุปว่าขอให้ท่านเจ้าของกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมทุก ๆ ท่านเจริญในธรรมตลอดไปค่ะ

บุญรักษานะคะ

23.09.2012 15:10 (138204)
เทวานิน
หลวง

4173 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 15621
ได้รับ : 63124
Re : @@...กระทู้เดือนที่ 2...การฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา(3 สค - 30 ตค 55)
แจ้งข่าวดีครับ

น้องบดินทร์ ส่งพระธาตุหลวงตาพระมหาบัวมาให้สมาชิก
ทั้งโลหิตธาตุ และ อังคารธาตุที่แปรเป็นพระธาตุ
พระโลหิตมี องค์เดียว
ส่วนอังคารธาตุมีหลายองค์

ผมยังไม่มีเวลาถ่ายรูป
เพราะ ภรรยาเข้า รพ ด่วนเมื่อคืนวันศุกร์
และ เพิ่งกลับมาบ้านได้เมื่อคืนวันเสาร์

ขอโมทนาในกุศลของน้องบดินทร์อย่างยิ่ง


23.09.2012 16:34 (138207)
กระทู้ถูกล็อก
หน้า : << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> 
ไปที่ :
ค้นหา

พจนานุกรม
eXTReMe Tracker
Page generated in 0.215099 seconds.