หน้าแรก ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ วิธีการแก้ไขดวง / อธิฐานพิเศษ เว็บบอร์ด แผนที่สอนพระกรรมฐาน

หน้าแรกเข้าระบบสมัครสมาชิก
ไปที่ :
หน้า : 1 
กระทู้ที่ 13621
  คะแนนความน่าสนใจ    
sirithep
หมื่น

203 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1537
ได้รับ : 3388
ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา+ผงอังคาร+อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย
สิ้นปีนี้..วัดสันมะเหม้ามีงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูอินทวรรณวิวัฒน์ (ครูบาจันทร์ตา สุวัณโณ)อดีตเจ้าอาวาส ตอนนี้กำลังหาปัจจัยจัดงานให้ลุล่วงไปด้วยดี ทางวัดได้สร้างล๊อกเก็ต ๑ องค์เพื่อมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาครับกฐิน ๑ กอง ๓๐๐ บาท ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อหาทุนทรัพย์จัดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อ สิ้นปีนี้


ประวัติพระครูอินทวรรณวิวัฒน์(ครูบาจันทร์ตา สุวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสันมะเหม้า
อายุ ๘๗ พรรษา ๖๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันมะเหม้า ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ชื่อ พระครูอินทวรรณวิวัฒน์(จันทร์ตา สุวณฺโณ) อายุ ๘๗ พรรษา ๖๗
สถานะเดิม
ชื่อ จันทร์ตา นามสกุล ปัญญาธรรม เกิดวันศุกร์ ปีกุน
เกิดวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๖๖

บรรพชา
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๘๐ ขณะอายุได้ ๑๕ ปี
วัดม่วงคำ ตำบลม่วงคำ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
พระอุปัชฌาย์ พระครูอิ่นแก้ว คนฺธาโร

อุปสมบท
วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
วัดม่วงคำ ตำบล ม่วงคำ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
พระอุปัชฌาย์ พระครูสัทธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอพาน
วัดป่าซาง ตำบล ม่วงคำ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
พระกรรมวาจารย์ พระพุฒิ ขตฺติโย
พระอนุสาวนาจารย์ พระอินจันทร์

วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๔๘๐ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านม่วง คำ ตำบล ม่วงคำ
อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียน คณะ จังหวัดเชียงราย

สมณศักดิ์
๒๕๒๔ ได้รับสมณศักดิ์พัศยศ เจ้าคณะตำบลชั้นตรีที่ พระครูอินทวรรณวิวัฒน์
๒๕๓๗ ได้รับเลื่อนสมณะศักดิ์พัศยศ เจ้าคณะตำบลชั้นโท ทินนามเดิม

งานด้านปกครอง
พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสันมะเหม้า
พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นเจาอาวาสวัดสันมะเหม้า
พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นรองเจ้าคณะตำบลพาน เขต ๑
พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นเจ้าคณะตำบลม่วงคำ เขต ๑
พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลม่วงคำ เขต ๑

หลวงพ่อพระครูอินทวรรณวิวัฒน์เป็นพระสมถะเรียบง่าย แม้จะเป็นพระมีอายุพรรษามากแต่ไม่เคยถือชนชั้นวรรณะ ปฏิบัติกิจตามรอยพระศาสนดาจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านได้ล้มป่วยละมรณภาพลงด้วยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา
หลวงพ่อพระครูอินทวรรณวิวัฒน์ (ครูบาจันทร์ตา) ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตลอดการอยู่ร่มผ้ากาสาวพัสถุ์ อีกทั้งยังมีอิทธิปาฏิหารย์มากมาย เช่น รักษาคนที่ไม่สบายต่างๆ ด้วยอานาจจิตและไสยศาสตร์ รวมไปถึงส่งกระแสจิตให้เจ้าภาพสิงคโปร์มาช่วยสร้างอุโบสถของวัด อีกทั้งพระที่ท่านสร้าง มีปาฏิหารย์ป้องกันอันตรายต่างๆ มากมาย แคล้วคลาด โชคลาภ
มวลสารต่างๆ ที่ได้มาจากคนที่บริจาคให้ และจากลูกศิษย์ รวมไปถึงที่ทางวัดได้เก็บไว้บางส่วนดังนี้ จะบรรจุไว้ด้านหลัง ล๊อกเก็ต ,พร้อมสังฆาฏิเก่าหลวงพ่อ

- เกศา ครูบาเจ้าศรีวิไชย สิริวิชโย
- ผงอังคารธาตุ ครูบาเจ้าศรีวิไชย สิริวิชโย
- ขนหางนกยูง พัดหางนกยูง ครูบาเจ้าศรีวิไชย สิริวิชโย
- มวลสารจาก วัด พระธาตุเจดีย์ พระบาท ศาสนสถาน ที่ครูบาเจ้าศรีวิไชย ไปบูรณะไว้ จำนวน ๑๐๘ วัด
- มวลสารจากกู่บรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิไชย ทุกที่ ทุกวัด
- มวลสาร วัดจอมสรีซายมูนบุญเรืองบ้านปาง
- ดินจากพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย เนปาล
- มวลสารจากพุทธศาสนสถานตามพุทธประวัติ จากประเทศอินเดีย เนปาล ปากีสถาน
- ใบพระศรีมหาโพธิ์
- เมล็ดพระศรีมหาโพธิ์
- อิฐยอดมหาเจดีย์พุทธคยา
- จีวรห่มพระพุทธรูปองค์ประธาน พุทธคยา
- จีวรห่มพระพุทธรูปปางปรินิพพาน กุสินารา
- เส้นเกศาธาตุพระวิปัสนาจารย์ ครูบาอาจารย์ ๑๐๘ องค์
- ผง ๕ อังคาร ของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
- ผงอังคาร หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
- ผงอังคาร หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
- ผงอังคาร หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
- ผงอังคาร หลวงปู่ทา จารุธัมโม
- ผงอังคาร หลวงตาผนึก สิริมังคโล
- ผงอังคาร ครูบาคำ ติสสวัณโณ
- ผงอังคาร หลวงปู่ต่วน อินทปัญโญ
- ผงอังคาร หลวงตาพันธ์ อาจาโร
- ผงอังคาร หลวงปู่สาม อภิญจโน
- ผงอังคาร หลวงพ่อจง พุทธัสสโร
- ผงอังคาร หลวงพ่อพระมหาทองอินทร์ กุสลจิตโต
ฯลฯ
- ชานหมาก ครูบาอิน อินโท
- ชานหมาก ครูบาชัยวงศา
- ชานหมาก ครูบาดวงดี สุภัทโท
- ชานหมาก หลวงพ่อเงิน จันทสุวัณโณ
- ชานหมาก หลวงปู่ทิม อัตตสันโต
- ชานหมากรวมจากพระอริยเจ้า สายกรรมฐานหลายองค์
- ข้าวก้นบาตร ครูบาพรชัย วรปัญโญ
- ข้าวก้นบาตร หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
- ข้าวก้นบาตร หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม
- ข้าวก้นบาตร หลวงปู่สอ พันธุโล
- ข้าวก้นบาตร หลวงปู่จันทรา ถาวโร
- ข้าวก้นบาตร หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
- ข้าวก้นบาตร หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

- ผงสังฆาฏิ สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นปรมัตถบารมี
๑.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ๒.หลวงพ่อพระราชพรหมญาณ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ๓.ครูบาพรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า ๔.ครูบาอินทจักโก วัดน้ำบ่อหลวง ๕.ครูบาคำแสน (หลวงปู่คำแสนใหญ่) วัดสวนดอก ๖.ครูบาคำแสน (หลวปู่คำแสนเล็ก) วัดดอนมูล ๗.ครูบาทืม พรหมเสโน วัดจามเทวี ๘.ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย ๙.ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง ๑๐.ครูบาหล้า ตาทิพย์ วัดป่าตึง๑๑.ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี ๑๒.ครูบาชัยยะวงศา วัดนาเลียง
๑๓.ครูบาเจ้าเกษม เขมโก สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์ ๑๔.หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรี ๑๕.หลวงปู่สี ฉันทศิริ วัดถ้ำเขาบุนนาค ๑๖.หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ๑๗.หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง ๑๘.หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ๑๙.ท่านเจ้าคุณ นรฯ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๐.หลวงพ่อแช่ม วัดตากล้อง ๒๑.หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ๒๒.ท่านอาจารย์โกวิน วัดไผ่รื่นรมย์
- ผงพระธาตุพระปัจเจก จากครูบาวงศ์
- ผงพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า
- ผงพระธาตุ ๕๐๐ อรหันต์ จากครูบาวงศ์
- ผงพระธาตุ ๕๐๐ อรหันต์ ถ้ำผาปล่อง
- ผงพระธาตุเขาสามร้อยยอด
- ผงพระธาตุพระอรหันต์
- ผงพระธาตุพระสิวลี
- ผงพระธาตุ วัดพระธาคุศรีจอมทอง
- พระธาตุทรายคำ หรือ พลอยกินบ่เสี้ยง
- มวลสารจาก เบญจบูชามหาสถาน ประเทศพม่า
- มวลสารวัดพระธาตุศรีจอมทอง (ชวด)
- มวลสารวัดพระธาตุลำปางหลวง (ฉลู)
- มวลสารวัดพระธาตุช่อแฮ (ขาล)
- มวลสารวัดพระธาตุแช่แห้ง (เถาะ)
- มวลสารวัดพระสิงห์ (มะโรง)
- มวลสารพุทธคยา วัดเจ็ดยอด (มะเส็ง)
- มวลสารพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (มะเมีย)
- มวลสารวัดพระธาตุดอยสุเทพ (มะแม)
- มวลสารวัดพระธาตุพนม (วอก)
- มวลสารวัดพระธาตุหริภุญไชย (ระกา)
- มวลสารพระธาตุอินทร์แขวน (จอ)
- มวลสารพระมหาชินธาจุเจ้าดอยตุง (กุญ)
- มวลสารวัด ๙ นามมงคลนครพิงค์
(วัดดวงดี วัดชัยมงคล วัดชัยพระเกียรติ วัดดับภัย วัดลอยเคราะห์ วัดหม้อคำตวง วัดหมื่นเงินกอง วัดเชียงมั่น วัดหมื่นล้าน)
- มวลสารวัดสำคัญทั่วล้านนา
- มวลสารททั่วแดนล้านนา ล้านช้าง พม่า จากวัดเจดีย์หลวง
- มวลสาร(อิฐโบราณ) พระธาตุดอยตุง ยุคต้น
- มวลสาร(อิฐโบราณ) พระธาตุดอยตุง ยุคครูบาเจ้าศรีวิไชย
- มวลสาร(อิฐโบราณ) พระธาตุดอยตุง ยุคปัจจุบัน
- มวลสารรวมทุกวัดจังหวัดน่าน
- มวลสาร อิฐ ดิน กำแพงเมือง โบราณสถาน เขตเชียงใหม่ ลำพูน
- มวลสาร(ดิน) ๑๖๑ วัด
- มวลสารวัดศรีปันเงิน
- ผงพุทธคุณ สมเด็จโต
- ผงพุทธคุณหลวงพ่อเดิม
- ผงอิทธิเจ หลวงปู่แก้ว วัดเคลือวัลย์
- ผงอิทธิเจ
- ผงปถมัง - ผงอิทธิเจ หลวงพ่อวัลลภ
- ผงไจยะเบงชร ครูบาอิน อินโท
- ผงกรรมฐาน หลวงปู่สุภา
- ผงสะหรีพันต้น ครูบาดวงดี สุภัทโท
- ผงมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่
- ผงจักรพรรดิ หลวงตาม้า
- ผงกะลาตาเดียว
- ผงอุปคุต วัดอุปคุต
- ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่
- ผงสร้างพระมูลนิธิหลวงปู่ทิม
- ผงพระเบญจภาคี
- ผงสมเด็จวัดระฆัง
- ผงสมเด็จบางขุนพรหม
- ผงพระรอด วัดมหาวัน
- ผงพระกรุสกุลหริภุยไชย
- ผงพระกรุสกุลล้านนา
- ผงพระหลวงพ่อกวย ชุตินธโร
- ผงพระหลวงปู่สี ฉันทสิริ
- ผงพระครูบาพรหมจักร
- ผงพระขุนแผน ครูบาจันต๊ะ อนาวีโล
- ผงสร้างพระหลวงพ่อเกษม เขมโก
- ผงพระครูบาวงศ์ พระบาทห้วยต้ม
- ผงพระสมเด็จรุ่นแรก ครูบาคำแสง
- ผงพระหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
- ผงหลวงปู่ทวด ปี๙๗ พระอาจารย์ทิม
- ผงพระเครื่องแตกหักชำรุด เก่า-ใหม่ มากมาย
- ผงยาจินดามณี ครูบาทอง สิริมังคโล
- ผงกระเบื้อหลังคาวิหาร หลังคาโบสถ์
- ผงบุษบก พระแก้วมรกต สมัย ร.๑
- ผงเหล็กไหล
- ผงเหล็กไหล เขาอึมครึม
- ผงเหล็กไหลเพลิง
- ผงเหล็กไหลตาน้ำ
- ผงขี้เหล็กไหล
- ผงเหล็กน้ำพี้
- ผงเหล็กน้ำพี้ วัดร้องขุ้ม
- ผงแก้วขนเหล็ก
- ผงงาคชสาร
- ผงดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
- ผงดอกไม้ งานเข้าอินทขิล เชียงใหม่
- ผงเกสร ๑๐๘ ครูบาดวงดี สุภัทโท
- ผงเกสร ๑๐๘ วัดร้องขุ้ม
- ผงเกสร ๑๐๘ วัดอุปคุต
- ผงว่าน ๑๐๘ มหามงคล หลวงปู่โต๊ะคัดว่าน เสกว่าน ๑ ปี หลวงพ่ออุตตมะ เสกต่อนับกว่า ๑๐ ปี
- ผงว่าน ๑๐๘ ครูบาดวงดี สุภัทโท
- ผงว่าน ๑๐๘ วัดร้องขุ้ม
- ผงว่าน ๑๐๘ วัดอุปคุต
- ผงว่าน ๑๐๘ มหาเสน่ห์
- ผงว่าน ๑๐๘ คงกระพัน
- ผงว่าน ๑๐๘ อีกหลายสำนัก
- ผงไม้เทพทาโร
- ผงไม้พญางิ้วดำ
- ผงไม้มงคล ๙ ชนิด
- ผงกาฝาก ๑๐๘
- ผงกาฝากไม้มงคล
- แร่โคตรเศรษฐี แม่ชีปทุม
- ผงธนบัตรป่น
- ผงสร้างพระรอดรุ่นแรก ตานะปารมี
- ผงสร้างพระคง หลังขนหางนกยูงพัดครูบาเจ้าฯ
- ผงสร้างพระรอดดำ ๑๓๑ ปี ครูบาเจ้าศรีวิไชย
- ผงสร้างล็อกเก็ต ๑๓๑ ปี ครูบาเจ้าศรีวิไชย
- ผงอุดพระกริ่งไจยะเบงจรหลวง ๑๒ นักษัตร
- ผงอุดพระกริ่ง ปัญญาปารมี ตอยแทนคุณ
อัฐิธาตุ
๑.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนารถสุนทริการาม
๒.ครูบาเจ้าศรีวิไชย สิริวิชโย วัดจอมสรีซายมูนบุญเรือง(บ้านปาง) ตนบุญแห่งล้านนา
๓.ครูบาเตชะ วัดป่าแดด เชียงใหม่
๔.ครูบาพรหมจักร พฺรหมฺจกฺโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า
๕.ครูบาอินสม สุมโน วัดทุ่งน้อย
๖.ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดชัยมงคล(วังมุย)
๗.ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก วัดสวนดอกวรวิหาร
๘.ครูบาคำแสน คุณาลงฺกาโร วัดป่าดอนมูล
๙.ครูบาอิน อินฺโท วัดฟ้าหลั่ง-วัดคันธาวาส(ทุ่งปุย)
๑๐.ครูบาอิ่นแก้ว อนิญฺชโน วัดวาลุการาม(ป่าแงะ)
๑๑.ครูบาบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ วัดร้องขุ้ม
๑๒.ครูบาอิ่นคำ อินฺทนนฺโท วัดข้าวแท่นหลวง
๑๓.ครูบาคำ ขนฺติโก สำนักสงฆ์สุุสานไตรลักษณ์(เชียงใหม่)
๑๔.ครูบาผัด ผุสฺสิตธมฺโม วัดศรีดอนมูล
๑๕.ครูบาอินตา อินฺทปญฺโญ วัดห้วยไซ
๑๖.ครูบาคำหล้า เตชปญฺโญ วัดป่าลาน
๑๗.ครูบาแก้ว สุนนฺโท วัดศรีบุญชูวังไฮ
๑๘.พระธรรมสิทธาจารย์(หลวงปู่หนู ถาวรมหาเถร) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
๑๙.หลวงปู่อ่อนแสง อินฺทปญฺโญ วัดบ้านเขียะ
๒๐.ครูบาบุญผาย ฐิตญาโณ วัดพระธาตุจอมไคร้
๒๑.ครูบาคำ ติสฺสวณฺโณ วัดธรรมชัย(บ้านแม)
๒๒.ครูบาเณรสุใจ วัดหลวงขุนวิน
๒๓.พระครูเกษมรัตนคุณ วัดศรีดอนคำ
๒๔.หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง
๒๕.หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง
๒๖.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม
๒๗.พระธรรมไตรโลกาจารย์ หลวงปู่รักษ์ เรวโต วัดศรีเมือง
๒๘.หลวงปู่เมตตาหลวง (สิงห์ สุนฺทโร) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
๒๙.หลวงปู่ขาน ฐานวโร วัดวชิรทรงธรรม(วัดป่าบ้านเหล่า)
๓๐.หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
๓๑.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต
๓๒.หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน
๓๓.หลวงปู่จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง
๓๔.หลวงปู่ลี สุวีโร วัดโสตถิผล
๓๕.หลวงปู่คำฟอง มิตฺตภานี วัดศรีสะวาด
๓๖.หลวงปู่ทา จารุธมฺโม วัดถ้ำซับมืด
๓๗.หลวงตาผลึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์
๓๘.หลวงปู่ประสาร ปญฺญาพโล วัดคามวาสี
๓๙.หลวงตาพันธุ์ อาจาโร วัดมัชฌันติการาม(วัดน้อย)
๔๐.หลวงปู่กอง จนฺทวงฺโส วัดสระมณฑล
๔๑.หลวงปู่ชื้น พุทฺธสโร วัดญาณเสน
๔๒.หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่
๔๓.หลวงปู่ปั่น สุจิณโณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
๔๔.พระเทพวรเวที(ธำรง เกสโร) วัดแก้วแจ่มฟ้า
๔๕.หลวงพ่อสำรวย ธมฺมปาโล วัดไทรงาม
๔๖.หลวงปู่ต่วน อินฺทปญฺโญ วัดกล้วย
๔๗.หลวงพ่อยิด จนฺทสุวณฺโณ วัดหนองจอก
๔๘.หลวงพ่อตัด ปวโร วัดชายนา
๔๙.ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล วัดศรีสว่าง(วัวลาย)


อังคารธาตุ
๑.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนารถสุนทริการาม
๒.หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่พระกรรมฐาน
๓.ครูบาเจ้าศรีวิไชย สิริวิชโย วัดจอมสรีซายมูนบุญเรือง(บ้านปาง) ตนบุญแห่งล้านนา
๔.ครูบาเตชะ วัดป่าแดด เชียงใหม่
๕.ครูบาพรหมจักร พฺรหมฺจกฺโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า

๖.ครูบาคำแสน อินทจักโก วัดสวนดอก
๗.ครูบาอิน อินฺโท วัดฟ้าหลั่ง-วัดคันธาวาส(ทุ่งปุย)
๘.ครูบาอิ่นแก้ว อนิญฺชโน วัดวาลุการาม(ป่าแงะ)
๙.ครูบาบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญ วัดร้องขุ้ม
๑๐.ครูบาคำ ขนฺติโก สำนักสงฆ์สุุสานไตรลักษณ์(เชียงใหม่)
๑๑.ครูบาคำปัน สุภัทโท วัดสันโป่ง
๑๒.ครูบาก๋องคำ กตปัญโญ วัดดอนเปา
๑๓.ครูบาเขื่อนคำ อัตตสันโต วัดพระบาทตากผ้า
๑๔.ครูบาบุญนิล อินทปัญโญ วัดบ้านไร่
๑๕.ครูบาแก้ว สุนนฺโท วัดศรีบุญชูวังไฮ
๑๖.ครูบาผัด ผุสสิตธัมโม วัดศรีดอนมูล
๑๗.ครูบาคำปัน ปภากโร วัดนาแส่ง
๑๘.พระธรรมสิทธาจารย์(หลวงปู่หนู ถาวรมหาเถร) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
๑๙.หลวงปู่อ่อนแสง อินฺทปญฺโญ วัดบ้านเขียะ
๒๐.ครูบาคำ ติสฺสวณฺโณ วัดธรรมชัย(บ้านแม)
๒๑.ครูบาเณรสุใจ วัดหลวงขุนวิน
๒๒.หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์
๒๓.หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
๒๔.หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
๒๕.หลวงปู่ผาง จิตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต
๒๖.หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ วัดภูทอก
๒๗.หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดอรัญญวิเวก
๒๘.หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง
๒๙.หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง
๓๐.หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง
๓๑.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม
๓๒.หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส วัดป่าพระสถิตย์
๓๓.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโคธาราม
๓๔.หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม
๓๕.หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ)

๓๖.พระธรรมไตรโลกาจารย์ หลวงปู่รักษ์ เรวโต วัดศรีเมือง
๓๗.พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
๓๘.หลวงปู่เมตตาหลวง (สิงห์ สุนฺทโร) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
๓๙.หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร วัดถ้ำผาผึ้ง
๔๐.หลวงปู่บัว สิริปัญโญ วัดป่าหนองแซง
๔๑.หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต
๔๒.หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาละวัน
๔๓.หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
๔๔.หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล วัดรังสีปาลิวัน
๔๕.หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย
๔๖.หลวงปู่จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง
๔๗.หลวงปู่ต้น สุทฺธิกาโม วัดบึงพาราม
๔๘.หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร วัดจันทรังสี(วัดป่านาสีดา)

๔๙.หลวงปู่สาม อกิญฺจโน วัดป่าไตรวิเวก
๕๐.หลวงปู่มหาปราโมทย์ ปราโมชฺโช วัดป่านิโครธาราม
๕๑.หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ วัดป่าสำราญนิวาส
๕๒.หลวงปู่แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย
๕๓.หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
๕๔.หลวงปู่สีลา อิสสโร วัดอิสระธรรม
๕๕.หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง
๕๖.หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน
๕๗.หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม วัดป่าทิพย์รัฐนิมิต
๕๘.หลวงปู่ทา จารุธมฺโม วัดถ้ำซับมืด

๕๙.หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต วัดสันติธรรม
๖๐.หลวงปู่อุ่น อุตตโม วัดอุดมรัตนาราม
๖๑.หลวงปู่คำ ยสกุลปุตโต วัดศรีจำปาชนบท
๖๒.หลวงปู่บุญ ชินวังโส วัดศรีสว่าง
๖๓.หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต วัดจันทราราม
๖๔.หลวงปู่กู่ ธัมมทินโน วัดมหาชัย
๖๕.เจ้าคุณนรฯ ตรึก ธัมมวิตโก วัดเทพศิรินทราวาส
๖๖.หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบรรไดสวรรค์
๖๗.หลวงปู่คำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่
๖๘.หลวงปู่อุ่น กัลญาณธัมโม วัดวิสุทธิธรรม
๖๙.หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร วัดศรีสำราญ
๗๐.หลวงปู่จำปี ชาคโร วัดป่าสาลวัน
๗๑.หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส
๗๒.หลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง
๗๓.หลวงปู่พวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม
๗๔.หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร วัดถ้ำประทุน
๗๕.หลวงปู่คำดี ปัญโญภาโส วัดป่าสุทธาวาส
๗๖.หลวงปู่หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง
๗๗.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพล
๗๘.หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม วัดป่าดานศรีสำราญ
๗๙.หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ วัดประสิทธิธรรม
๘๐.หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม วัดเหวลึก
๘๑.หลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต วัดบางแก้วผดุงธรรม
๘๒.หลวงปู่สีทน สีลธโน วัดถ้ำผาปู่
๘๓.หลวงปู่พวง สุวีโร วัดป่าปูลูสันติวัฒนา
๘๔.หลวงปู่คำแพง อัตตสันโต วัดบุญญานุสรณ์
๘๕.หลวงตาผนึก สิริมังคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์
๘๖.หลวงพ่อเสถียร สมาจาโร วัดวาชูคุ
๘๗.หลวงปู่สอ พันธุโล วัดป่าบ้านหนองแสง
๘๘.หลวงปู่ลี สุวีโร วัดป่าโสตถิผล
๘๙.หลวงปู่บุญมี ปิยธัมโม วัดธาตุโพนทอง
๙๐.หลวงปู่สมัย ทีฆายุโก วัดป่าโนนแสงทอง
๙๑.หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดศรีอุดมรัตนาราม
๙๒.หลวงปู่มี(เกล้า) ปมุตโต วัดถ้ำเกีย
๙๓.หลวงปู่หงส์ ธัมมาภิรโต วัดถ้ำหีบ
๙๔.หลวงปู่พรหมา โชติโก วัดศรีเทพประดิษฐาราม
๙๕.หลวงปู่บุญยัง ผลญาโณ วัดป่าบ้านบาก
๙๖.หลวงปู่คำตา ทีปังกโร วัดป่าภูคันจ้อง
๙๗.หลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล วัดคามวาสี
๙๘.หลวงปู่บุญ เขทปุญโญ วัดบุญศรีสว่าง
๙๙.หลวงปู่บัว เตมิโย วัดหลักศิลามงคล
๑๐๐.หลวงปู่บุญทัน ฐิตปัญโญ วัดป่าประดู่
๑๐๑.หลวงปู่หมุน อัตตคุตโต วัดป่าแก้ววงศาวาส
๑๐๒.หลวงปู่สมศรี ขันติโก วัดป่าดงมะกูด
๑๐๓.หลวงปู่คำผอง กุสลธโร วัดป่านิโครธรรมาราม

๑๐๔.หลวงปู่บุญศรี ญาณธัมโม วัดป่าขวัญเมือง
๑๐๕.หลวงปู่พวง อกิญจโน วัดเขาพนมรุ้ง
๑๐๖.หลวงปู่บุญรอด อธิปุญโญ วัดถ้ำทรายทอง
๑๐๗.หลวงปู่ศรี ฐิตธัมโม วัดหลวงสุมังคลาราม
๑๐๘.หลวงปู่เคน สุภโร วัดป่าประชาบำรุง
๑๐๙.หลวงปู่สิงห์ สุขปุญโญ วัดวัดบุญญานุสรณ์
๑๑๐.หลวงปู่บุญ ปัญญาวุฑโฒ วัดศรีโนนสัง
๑๑๑.หลวงปู่กงแก้ว ขันติโก วัดกลางสนาม
๑๑๒.หลวงปู่กอง ปุญญราสี วัดป่าสุมังคลาราม
๑๑๓.หลวงปู่สอน ปัญญาวโร วัดป่าภูคันจ้อง
๑๑๔.หลวงพ่อสมัย สมาหิโต วัดถ้ำขาม
๑๑๕.หลวงปู่จำรัส จิรวังโส วัดป่าอาจารย์มั่น
๑๑๖.หลวงปู่สุนีย์ สิริจันโท วัดหนองแวงยาว
๑๑๗.หลวงตาทองด้วง ถาวรธัมโม วัดโยธานิมิต
๑๑๘.หลวงตาพันธุ์ อาจาโร วัดมัชฌันติการาม(วัดน้อย)
๑๑๙.หลวงพ่อจง พุทฺธสฺสโร วัดหน้าต่างนอก
๑๒๐.หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ วัดประดู่ฉิมพลี
๑๒๑.หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก

๑๒๒หลวงปู่ปั่น สุจิณโณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
๑๒๓.พระอาจารย์ทองเฒ่า วัดเขาอ้อ
๑๒๔.หลวงปู่บุญตา วิสุทธโล วัดคลองเกตุ
๑๒๕.หลวงปู่กอง จนฺทวงฺโส วัดสระมณฑล
๑๒๖.หลวงปู่ชื้น พุทฺธสโร วัดญาณเสน
๑๒๗.หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่
๑๒๘.หลวงพ่อสำรวย ธมฺมปาโล วัดไทรงาม
๑๒๙.พระราชภาวนาวิสุทธิเถระ(กำพล) วัดเทพศิรินทร์
๑๓๐.พระเทพวรเวที(ธำรง เกสโร) วัดแก้วแจ่มฟ้า
๑๓๑.หลวงปู่ไปล่ ฉันทสโร วัดกำแพง
๑๓๒.หลวงพ่อทรง ฉันทสิริ วัดศาลาดิน
๑๓๓.หลวงปู่ต่วน อินฺทปญฺโญ วัดกล้วย
๑๓๔.หลวงพ่อตัด ปวโร วัดชายนา
๑๓๕.หลวงปู่ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๑๓๖.ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล วัดศรีสว่าง(วัวลาย)

จีวร
๑.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร
๒.ครูบาเจ้าเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์
๓.ครูบาอภิชัย(ขาวปี) วัดพระพุทธบาทผาหนาม
๔.ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดชัยมงคล(วังมุย)
๕.ครูบาอิน อินฺโท วัดฟ้าหลั่ง-วัดคันธาวาส(ทุ่งปุย)
๖.ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา(ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
๗.ครูบาตั๋น ปญฺโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น
๘.ครูบาตั๋น ปญฺโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น(อังสะ)
๙.ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล วัดศรีสว่าง
๑๐.ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล วัดศรีสว่าง(อังสะ)
๑๑.ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล วัดศรีสว่าง(ผ้ามัดอก)
๑๒.ครูบาดวงดี ยติโก วัดวุฑฒิราษฎร์(บ้านฟ่อน)
๑๓.ครูบาคำแสง อธิจิตฺโต วัดพระธาตุสันขวาง
๑๔.ครูบาอ่อน รตนวณฺโณ วัดสันต้นหวีด
๑๕.ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
๑๖.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
๑๗.หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
๑๘.หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด
๑๙.หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร วัดถ้ำผาผึ้ง
๒๐.หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ วัดป่าสำราญนิวาส
๒๑.หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก
๒๒.พระนพีสีพิศาลคุณ หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต วัดสันติธรรม
๒๓.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่
๒๔.หลวงตาพันธุ์ อาจาโร วัดมัชฌันติการาม(วัดน้อย)
๒๕.หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข
๒๖.หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่(ผ้าดาดเพดาน)

๒๗.หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ วัดสะแก
๒๘.หลวงปู่ชื้น พุทธสโร วัดญาณเสน
ข้าวก้นบาตร

๑.ครูบาจันทร์แก้ว คนฺธสีโล วัดศรีสว่าง(วัวลาย)
๒.ครูบาดวงดี ยติโก วัดวุฑฒิราษฎร์(บ้านฟ่อน)
๓.หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด
๔.หลวงปู่สอ พนฺธุโล วัดป่าบ้านหนองแสง
๕.หลวงปู่จันทรา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย
๖.หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม วัดพิชัยพัฒนาราม(บาตรเดียวกับที่แปรเป็นพระธาตุ)
๗.หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก(บ้านปง)
๘.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่
๙.หลวงพ่อบุญช่วย ปุญญวนฺโต วัดป่าภูริทตฺตปฏิปทาราม
๑๐.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล
๑๑.หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ วัดสะแก
๑๒.หลวงปู่แฟ๊บ สุภทฺโท วัดป่าดงหวาย
๑๓.ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร
ชานหมาก ชานเมี้ยง
๑.ครูบาอิน อินฺโท วัดฟ้าหลั่ง-วัดคันธาวาส(ทุ่งปุย)
๒.ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
๓.พระมงคลวิสุต ครูบาดวงดี สุภทฺโท วัดท่าจำปี
๔.ครูบาตั๋น ปญฺโญ สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น
๕.ครูบาจันทร์แก้ว คน.ธสีโล วัดศรีสว่าง
๖.ครูบาดวงดี ยติโก วัดวุฑฒิราษฎร์(บ้านฟ่อน)
๗.หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์
๘.หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด
๙.หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง
๑๐.หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม วัดป่าโชคไพศาล
๑๑.หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ วัดอโศการาม
๑๒.หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ
๑๓.หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง
๑๔.หลวงพ่อประสงค์ สุสนฺโต วัดโป่งเดือด
๑๕.หลวงปู่ขาน ฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่า
๑๖.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่
๑๗.หลวงปู่ทิม อตฺตสนฺโต วัดพระขาว
๑๘.หลวงปู่เปลื้อง จตฺตสลฺโล วัดลาดยาว
๑๙.หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล วัดสีลสุภาราม


เปิดให้จองครับบบ.....

ท่านที่จองสามารถโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 522 134 3665 ชื่อบัญชี พระวิรุต ญาณสังวโร กรุงไทย สาขาอำเภอพาน หมายเลขโทรศัพท์ 089-5583299
แล้วPMชื่อที่อยู่มาในนี้ หรือติดต่ออีกเบอร์ที่ นายจักรพงษ์ (อาจารย์หนุ่ม ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 081- 8853357) ตอนนี้ล๊อคเกตอยู่ในขั้นตอนสั่งทำจากกรุงเทพเมื่อเสร็จแล้วจะทำการบรรจุมวลสารทั้งหมดและนำไปให้ครูบาอาจารย์ทางเหนืออธิฐษนจิตอีกครั้งหนึ่ง อาทิเช่น ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน ครูบาตั๋น ปัญโญ แต่ละองค์ล้วนแต่เป็นบริสุทธิสงฆ์ เจริญด้วยศีลธรรมกรรมฐาน และพรรษากาล เกือบร้อยปี
ท่านที่ร่วมทำบุญนอกจากจะได้ร่วมบุญกฐินอันเป็นหมากุศลอย่างแรงกล้าแล้ว ยังจะได้ร่วมเป้นเจ้าภาพในงานพระราชทานเพลิงศพครูบาจันทร์ตา อายุ ๘๗ พรรษา ๖๗ ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่ควรแก่การกราบไหว้ ซึ่งท่านมรณะมาหลายปีแต่สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยกลับเหมือนเดิมทุกประการเหมือนคนนอนหลับอยู่
ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้จงเป็น ตบะเดชะ พละวะปัจจัย เป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงพระนิพพานในอนาคตกาลโดยเร็วเทอญ


กฐิน ๑ กอง = ๓๐๐ บาท (แค่สามร้อยบาท) ได้ล๊อคเก็ต ๑ ชิ้น มวลสารหายากยิ่ง ยิ่งผู้อธิษฐานจิตแล้วล้วนเป็นสุดยอดพระอริยเจ้าทางล้านนา(ภาคเหนือ) ไม่ควรพลาดด้วยประการละทั้งปวง สาธุ๊ๆๆ
รายเอียดเพิ่มเติม
http://board.palungjit.com/f104/ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา-ผงอังคาร-อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย-360362.htm


แก้ไข โดย sirithep เมื่อ 29.09.2012 06:01
29.09.2012 05:44 (138328)
เทวาสาละ
ขุน

124 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1235
ได้รับ : 1743
Re : ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา+ผงอังคาร+อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย
 ประกาศครับ เนื่องจากช่วงนี้ server ของทางเว็บพลังจิตมีการเปลี่ยนแปลงระบบ ทำให้กะทู้บุญผมหายไปทั้งกะทู้ ขอแจ้งลิ้งค์กระทู้ใหม่ครับ ส่วนคนที่โอนมาร่วมบุญแล้วทางวัดได้จดรายชื่อพวกท่านไว้เรียบร้อยแล้วครับ โมทนา...

http://board.palungjit.com/f104/ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา-ผงอังคาร-อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย-พร้อมคำชี้แจง-362781.html

05.10.2012 08:20 (138498)
Thanom
ขุน

204 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 8068
ได้รับ : 2124
Re : ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา+ผงอังคาร+อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย

มีรูปมาให้ยล รึยังครับผม

 

05.10.2012 17:39 (138513)
เทวาสาละ
ขุน

124 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1235
ได้รับ : 1743
Re : ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา+ผงอังคาร+อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย

มีรูปมาให้ยล รึยังครับผม

 


 
06.10.2012 00:34 (138523)
มนต์
หลวง

784 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 8504
ได้รับ : 10772
Re : ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา+ผงอังคาร+อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย
ร่วมบุญ 300.99 โอนแล้วมาแจ้งค่ะ
07.10.2012 06:58 (138551)
มนต์
หลวง

784 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 8504
ได้รับ : 10772
Re : ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา+ผงอังคาร+อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย
ร่วมบุญ 300.99 โอนแล้วมาแจ้งค่ะ

 
โอนแล้วคร้า 300.99 บาท สาธุ
08.10.2012 00:31 (138596)
Thanom
ขุน

204 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 8068
ได้รับ : 2124
Re : ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา+ผงอังคาร+อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย

เงียบจังเลย

มีใครอยู่ ไหมคราบบบบ !!!

13.10.2012 16:00 (138764)
เทวาสาละ
ขุน

124 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1235
ได้รับ : 1743
Re : ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา+ผงอังคาร+อัฐิครูบาอาจารย์มากมาย
ร่วมบุญ 300.99 โอนแล้วมาแจ้งค่ะ

 โมทนาครับขอที่อยู่หลังไมค์ด้วยครับ
13.10.2012 17:27 (138766)
sirithep
หมื่น

203 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 1537
ได้รับ : 3388
Re : ร่วมบุญกฐินรับล๊อคเก็ตบรรจุเกศา+ผงอังคาร+อัฐิครูบาอาจารย์มากมายหรือจะรับเป็นมวลสารก็ได้ครับ ติดต่อท่านเจ้าอาวาส ส่งปัจจัยและแนบส่งเราติดแสตมป์ 18 บาท ระบุให้ท่านลงทะเบียนกลับมา กันหายครับ
23.10.2012 18:29 (139059)
หน้า : 1 
ไปที่ :
ค้นหา

พจนานุกรม
eXTReMe Tracker
Page generated in 0.159187 seconds.