หน้าแรก ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ วิธีการแก้ไขดวง / อธิฐานพิเศษ เว็บบอร์ด ห้องสนทนา แผนที่สอนพระกรรมฐาน

หน้าแรกเข้าระบบสมัครสมาชิก
ไปที่ :
หน้า : 1 2 3 >> 
กระทู้ที่ 3893กระทู้ถูกล็อก
  คะแนนความน่าสนใจ    คะแนน คะแนน 4.64คะแนน 4.64คะแนน 4.64คะแนน 4.64คะแนน 4.64
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
วิธีการแก้ไขดวงตก / อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

          ๑ )   อธิฐานพิเศษ
จุดธูป 39 ดอก ที่โล่งแจ้งนอกชายคาบ้าน  
ช่วงเวลาจุด ๐๖.๐๐น. ถึ. ๑๒.๐๐  น.

                        นะโม  3  จบ อธิษฐาน  ดังนี้

            ข้าพเจ้าชื่อ......................นามสกุล................................อายุ...........ปี

 ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์  หลวงพ่อปานวัดบางนมโค  หลวงพ่อฤาษีฯอีกทั้ง เทวดาที่คุ้มครองพระนามว่า .................................และท่านท้าวพระยายมราช  จงได้โปรดสงเคราะห์ ระงับกรรมที่เป็น  อกุศล  ที่มาตัดรอนชีวิต   อายุ การเงิน    การงาน ความสุขในครอบครัวไว้ก่อน  เพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสำเร็จประโยชน์  ในทุกสิ่ง    เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมี ทานศีลภาวนา  ในการอันสมควร และขอให้บริวารอยู่ในปกครอง อุปสรรคในกิจการงานจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า

                อธิฐานเพิ่มเติม

………..................................................................................................

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

                       ๒)    การทำบัตรพลีเสียกระบาล

        วิธีทำ   

  น้ำเอาใบตองมา เย็บเป็นกระทง แบบ  4  มุม ภายในใส่ข้าวสุก 3 ทัพพี, กุ้งยำ 3 ช้อน , ปลายำ  3  ช้อน, หมาก  7 คำ,  บุหรี่  7 มวน,ธูป 1  ดอก  , เทียน  1 เล่ม, ปั้นหุ่น ด้วยดินเหนียว เขียนชื่อ  นามสกุล ห่อด้วยผ้าแดง

                  วางในกระทง นำไปวางที่ใกล้ทาง     3  แยก.......วางกระทง แล้ว  จุดบุหรี่ , ธูปเทียน

                 อธิษฐาน  นะโม 3 จบ

      ข้าพเจ้า ชื่อ.........................นามสกุล.................................................ขอพรท่านท้าวพระยายมราชเป็นสักขีพยานในการทำบัตรพลีเสียกระบาล  ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร  เจ้าเกณฑ์ชะตา ที่มาตัดรอนชีวิตอายุ, การเงิน, การงาน  ความสุขในครอบครัว  จงมารับบัตรพลีไป  หากมีบางส่วนที่ยังโกรธเคืองกันอยู่  ขอให้ลงโทษ หุ่นแทนตัวข้าพเจ้า  เมื่อหายโกรธแล้วจงมารับบัตรพลีและรับกุศลไป

   ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

              ๓)   การปล่อยสัตว     ชนิด

           1.   ปลา (เป็นๆชนิดที่คุณพึงพอใจที่จะปล่อย)........................กก.

2.      เต่า , กบ , ปู...................................ตัว

3.      หอย...............................................กก.

4.      หนังสือมนพิธี.............................เล่ม

5.      ทำสังฆทานชุดละ..........................บาท..............................ชุด

                      อธิษฐาน อุทิศส่วนกุศล

                   นะโม  3  จบ

            ข้าพเจ้าขอพร ท่านท้าวพระยายมราช  จงเป็นสักขีพยาน  อิทังบุญพลัง  ผลบุญใดที่ได้บำเพ็ญแล้ว ณ.โอกาสนี้  ผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าชะตา ที่มาตัดรอนชีวิต อายุการเงิน การงาน  ความสุขในครอบครัว จงโมทนาไปและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

           อุทิศกุศลเพิ่มเติมให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่มาตัดรอนเรื่องโรค........................... เจ้ากรรมนายเวร ชื่อ...........................ในสมัย...................................จงโมทนาไปและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

            ๔) อุปนิสัย ที่ต้องแก้ไข......................................................................

แก้ไข โดย คนเมืองบัว เมื่อ 12.04.2009 13:24
04.03.2008 01:34 (30726)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว
           การขอขมา พระรัตนตรัย               
                     
               
 มีสองวิธีการ คือ
    1.การปฏิบัติบูชา ด้วยการเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในทางโลก และ ทางธรรม 

     2.
ด้วยอามิส บูชา ถึงจะเป็นสิ่งที่ดู ว่าไม่ปราณีตนัก แต่ก็เป็นอานิสงค์ ให้เข้าถึงการปฏิบัติ บูชาในที่สุด 
        2.1 . การสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ขนาด ตั้งแต่ 30
นิ้ว ขึ้นไป จนถึงขนาด 4 ศอก 
       2.2การสร้างหนังสือ พระไตรปิฏก ประเภทต่างๆ รวมถึงหนังสือ มนพิธี ( ถือว่าเป็นพระไตรปิฏกฉบับย่อ ) 
        2.4 การชำระหนี้สงฆ์ด้วย ผ้าไตรจีวร 

        2.5
การชำระหนี้สงฆ์ด้วย บริจาคเงินซื้อที่ดินถวายวัด 
       2.6 
การชำระหนี้สงฆ์ด้วย สังฆทาน ผ้าป่า กฐิน
ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการแบบที่ 2 แบบอามิสบูชา 
                                                            

               
เครื่องสักการะพื้นฐาน 

      1. ธูปเทียนแพ
.                       1 ชุด 
      2. พวงมาลัยมะลิสด                1 พวง 
      3. พานที่จะวางธูปเทียนแพ      1 พาน
      4.ธูป
                                     16 ดอก 
      5. เทียนหนัก 1
บาท                2 เล่ม
      นำเครื่องสักการะนั้นไปต่อหน้า พระปฏิมากร
(ในต่างประเทศให้ อนุโลมใช้ พระเครื่อง หรือ รูปภาพพระพุทธเจ้า ก็ได้เช่นกัน) 
                                                  
         
วิธีการ
     วางเครื่องสักการะนั้นๆไว้ในที่สมควร หน้าพระพุทธรูป จุดเทียนก่อน แล้วจึงจุดธูปที่เตรียมไว้ 

                                           

        
คำขอขมาพระรัตนตรัย
 
       
นะโม....3 จบ 
      
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง 
      
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต 
     ข้าพเจ้า ชื่อ......………….
สกุล………..... หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย(ได้แก่ท่าน...............................ถ้าหากรู้นามท่านให้กล่าวด้วย ) ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกาย หรือวาจาก็ดีหรือ ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษ ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราท้าวเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ " กรรมปรามาสทั้งหลายจะสลายตัวลง การที่จะกระทำบารมีใหม่ จะง่ายขึ้นไม่ติดขัดทั้งทางโลกทางธรรม ขอให้ทุกท่าน คิดสิ่งใดสมความปราทณาโดยทุกประการ โดยทั่วหน้ากัน..เถิด
                            
                โดย คนเมืองบัว
        [20
.. 2546 , 13:37:37น.]
เศษกรรม " ปรามาสพระรัตนตรัย" ในชาติก่อนส่งผล
.....เป็นเหตุให้จิตไปคบหากับ มิจฉาทิฏฐิ
แก้ไข โดย คนเมืองบัว เมื่อ 12.04.2009 13:01
04.03.2008 01:35 (30727)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

      ขอขมาพระรัตนตรัย ที่ปรามาสพระอรหันต์หญิง
        
      เศษกรรมส่งผลให้ต้องหลายสามีส่งผลในชาตินี้ เหตุหนึ่งในหลายเหตุคือ ปรามาสพระอรหันต์ หญิงด้วยเจตนา อิจฉาและด่าแบบเสียหายมาก

""""""""""""""""""
ห้ทำ " ขอขมาแด่ท่านผู้นั้น " ด้วยอามิสบูชา
      เครื่องสักการะพื้นฐาน
1. ธูปเทียนแพ.                  1 ชุด
2. พวงมาลัยมะลิสด            1. พวง
3. พานที่จะวางธูปเทียนแพ   1 พาน.
4.ธูป                             16 ดอก 
5. เทียนหนัก 1 บาท .         2. เล่ม 

        วิธีการดังนี้ 

    นำเครื่องสักการะนั้นไปต่อหน้า พระปฏิมากร ( ในต่างประเทศให้ อนุโลมใช้ พระเครื่อง หรือ รูปภาพพระพุทธเจ้า ก็ได้เช่นกัน )
      วางเครื่องสักการะนั้นๆไว้ในที่สมควร หน้าพระพุทธรูป จุดเทียนก่อน แล้วจึงจุดธูปที่เตรียมไว้ 

                          คำขอขมาพระรัตนตรัย 

        นะโม....3 จบ
      สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

    ข้าพเจ้า ชื่อ...............................สกุล.................................... หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย ได้แก่พระอรหันต์หญิงนามว่า......................................และ.....................................ที่เคยด่าท่านว่า " อีนางแพษยา " ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกาย หรือวาจาก็ดีหรือ ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษ ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราท้าวเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ " กรรมปรามาสทั้งหลายจะสลายตัวลง โดยเฉพาะเศษกรรมที่ต้องหลายสามี ขอกรรมนั้นได้โปรดสลายตัวลงด้วยเถิด
แก้ไข โดย คนเมืองบัว เมื่อ 11.09.2008 20:11
04.03.2008 01:36 (30728)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

                    สำหรับคนที่มีบุตรยากลองใช้วิธีนี้ดูครับ
      1.ให้คุณไปขัดห้องน้ำ 7 วัด
            โดยซื้ออุปกรณ์ขัดห้องน้ำดั่งนี้??
          ๑.แปลงขัดห้องน้ำ 7 อัน
          ๒.ขันน้ำ 7 ใบ
          ๓.น้ำยาขัดห้องน้ำ 7 ขวด
          ๔. ธูป 16 ดอก
          ๕.เทียน 2 เล่ม

      นำมาวางที่หน้าพระปฏิมากร??.จุดธูป เทียน
          อธิษฐานดังนี้
          ? นะโม?.3 จบ ?
      ? ข้าพเจ้าชื่อ.......................สกุล...................ขอบารมีพระรัตนตรัยเป็นสักขีพยาน ในการที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้ทำงานสาธารณะประโยชน์ แก่ของสงฆ์ อานิสงค์ใดที่พึงมีพึงได้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ที่เคยเป็นเหตุให้เขาต้องแท้ง ในทุกยุคทุกสมัยจงมารับส่วนกุศลนี้ด้วยเถิด ขอโรคภัยต่างๆ ที่เป็นเห็นให้มีบุตรยาก หรือโรคภายในของผู้หญิงต่างๆ จงสลายตัวไปด้วยเถิด

แก้ไข โดย คนเมืองบัว เมื่อ 12.04.2009 13:19
04.03.2008 01:36 (30729)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

        ถอนคำแช่งที่เคยกล่าว คิด นินทา ในทุกๆชาติ
              การขอขมา พระรัตนตรัย
    เครื่องสักการะพื้นฐาน
1. ธูปเทียนแพ. 1 ชุด
2. พวงมาลัยมะลิสด 1. พวง
3. พานที่จะวางธูปเทียนแพ 1 พาน.
4.ธูป 16 ดอก ตามกำลังใจ
5. เทียนหนัก 1 บาท .2. เล่ม
      นำเครื่องสักการะนั้นไปต่อหน้า พระปฏิมากร ( ในต่างประเทศให้ อนุโลมใช้ พระเครื่อง หรือ รูปภาพพระพุทธเจ้า ก็ได้เช่นกัน )
            วิธีการ
        วางเครื่องสักการะนั้นๆไว้ในที่สมควร หน้าพระพุทธรูป จุดเทียนก่อน แล้วจึงจุดธูปที่เตรียมไว้
        คำขอขมาพระรัตนตรัย
        นะโม....3 จบ
      สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
        ข้าพเจ้า ชื่อ......?????????.?.สกุล.?????????..... หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย ข้าพระพุทธเจ้าขออโหสิกรรมต่อพระรัตนตรัยที่เคยประมาท พลาดพลั้งไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ด้วยเหตุข้าพเจ้าระลึกได้ว่ามีเหตุเป็นหนทางแห่งความฉิบหาย คือ อารมณ์พยาบาทที่สั่งสม หลายภพ หลายชาติ และได้เคยกล่าวคำสาปแช่ง บุคคลใดๆ ที่คิดเป็นศัตรูก็ดีที่มาตักเตือนด้วยความปรารถนาดีก็ดี มีบิดา มารดาเป็นต้น ในปัจจุบันชาตินี้ ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นความที่เป็นอกุศลของจิตแล้วด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจึงตั้งจิตขอขมาทุกๆ พระองค์ ทุกๆท่านที่ล่วงเกิน ถอนคำแช่งที่เคยกล่าว คิด นินทา ในทุกๆชาติ ด้วยทางกาย หรือวาจาก็ดีหรือ ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ศรัตรูทุกท่านได้โปรดอดโทษ ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราท้าวเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

04.03.2008 01:37 (30730)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

                    บวงสรวงขายที่ดิน
.      พิธีบวงสรวงเพื่อ ขายกรรมสิทธิถือครองที่ดิน...
    สิ่งประกอบได้แก่ ในกรณีที่ ต้องการขายกรรมสิทธิ์
1. ผ้าขาวปูโต๊ะ ขนาดพองาม ถือครองที่ดิน ตั้งแต่ ๑๐ ไร่ขึ้นไป ควรที่จะต้องใช้
2. ไปยังสถานที่ ที่จะขาย บายศรี เทพ ๑ พาน พรหม ๑ พาน ปากชาม
3. ใบขนุน 9 ใบ วางตรงกลาง ๒ ชุด
4. ข้าวบิน ถวายแม่พระธรณี 1 กระทง ,ขนาดชามแกง
      นำมาวางบนใบขนุน 9 ใบนั้น
  เย็บกระทงใบตอง 5 มุมขนาดชามแกงภายในกระทงใส่
  วิธีการทำข้าวบิน  ข่าวสุก 3 ทับพี.....งาขางคั่ว 2 ช้อน...น้ำตาลปีบ 1 ช้อน.  มะพร้าวคลุกเกลือเล็กน้อย 2 ช้อน
5. น้ำปล่าว 2 แก้ว
6. งาขาวคั่วสุก 2 ถ้วย
7. ถั่วเขียวคั่วสุก 2 ถ้วย
8. ขนมต้มแดง 2 ถ้วย
9. ขนมต้มขาว 2 ถ้วย
      วัดถุดิบที่ทำขนมต้มแดง / ต้มขาว
      9.1.แป้งข้าวเหนียว
      9.2.มะพร้าวขูด คลุกเกลือ
      9.3.น้ำตาลปีบ
    วิธีการทำ ขนมต้มขาว. ขนมต้มแดง ..นำแป้งข้าวเหนียว นำมานวดกับน้ำปล่าว จนสามารถที่จะปั้นได้....ปั้นขนาดลูกเท่าหัวแม่โป่งมือ แล้วทำให้แบน นำไปต้มในน้ำเดือด จนแป้งนั้น สุกลอยขึ้นมา จึตักขึ้น นำมาคลุกกับเนื้อมะพร้าวขุดผสมเกือเล็กน้อพอเค็ม นี้เรียกว่าขนมตมขาว  ///  ส่วนขนมต้มแดง ให้นำน้ำตาลปีบ เคียวด้วยความร้อนจนเหนียวยางมะตูม  แล้วเทลง คลุกปนกับขนมต้มขาว เรียกว่าขนมต้มแดง

10.กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี
11. มะพร้าวอ่อน 2 ผล
12. ธูป 16 ดอก
13. เทียนหนัก 1 บาท 2 เล่ม

    นำ.ของทั้งหมดวางบนโต๊ะที่ปูผ้าขาวแล้ว ...จุด ธูป / เทียน แล้วปักในที่อันสมควร
        อธิษฐาน
    นะโม 3 จบ
      ข้าพเจ้า ชื่อ...................สกุล........................ขออาราทนบารมี . พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค หลวง พ่อ ฤๅษีฯ เจ้ากรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ แม่พระธรณี ปู่โสม เฝ่าทรัพย์ ข้อได้โปรดสงเคราะห์ ในการขายกรรมสิทธิ์ ถือครองที่ดิน โฉนดเลขที่......................... จำนวน....................ไร่ ............เมื่อผู้ใดได้รู้ได้ยินได้เห็น ในการที่จะขายกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินนี้ ..โดยเฉียบพลันด้วยเถิด

แก้ไข โดย คนเมืองบัว เมื่อ 12.04.2009 13:21
04.03.2008 01:38 (30731)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

      เครื่องบวงสรวง บูชาพระภูมิเจ้าที่

    เครื่องบวงสรวง บายศรี
๑.บายศรี ต้น ๓, ๕, ๙ ชั้น ตามความเหมาะสม..... ๑ ต้น
๒.บายศรีพรหม......... ๑ พาน
๓.บายศรีเทพ............. ๑ พาน
๔.บายศรีปากชาม....... ๔ ชุด
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

                เครื่องคาวหวาน
๑.ไก่ต้มสุก...................... ๑ ตัว
๒. หัวหมูต้มสุก .............. ๓ หัว
หรือ เนื้อหมูแดงต้มสุก......ชิ้นละ ๑ ก.ก. .........๓ ชิ้น
๓.ปลาช่อน นึ่งทั้งตัว โรยเกลือ หรือ แป๊ะซ๊ะ.......... ๑ ตัว
๔.ขนมต้มแดง............ ๔ ถ้วย
๕.ขนมต้มขาว.........๔ ถ้วย
๖.ถั่วเขียวไม่เลาะเปลือก คั่วสุก... ๔ ถ้วย
๗.งาขาว คั่วสุก... ๔ ถ้วย
๘.มะพร้าวออ่น... ๔ ผล
๙.กล้วยน้ำว้าสุก.... ๔ หวี
๑๐.ไข่ ไก่ หรือไข่เป็ด..ต้มสุก...... ๔ ฟอง
๑๑.น้ำปล่าว....... ๔ แก้ว
"""""""""""""""""""""""""""""""""""

.........อุปกรณ์ภาชนะที่ต้องเตรียมในการบวงสรวง
๑.ธูป..... ๑ กำ
๒. เทียน หนัก ๑ บาท ...... ๒ เลม่
๓. ทองคำเปลว...... ๒๐ แผ่น
๔.ถาดใหญ่..... .๔ ถาด
๕.จาน........... ๘ ใบ
๖. ถ้วยใส่ขนม...... ๑๖ ใบ
๗.ชามแกง..... ๔ ใบ
๘.โต๊ะใหญ่...... ๒ โต๊ะ
๙.ผ้าขาว ยาว ๒ เมตร.......ผืน
๑๐.องค์พระชัยมงคล  ๑ องค์
04.03.2008 01:38 (30732)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

                ทำสังฆทานตัดกรรมครับ
          สิ่งที่ต้องเตรียมร่วมกันเป็นสังฆทานตัดกรรม
๑)พระพุทธรูป หน้าตัดตั้งแต่ ๓ นิ้วขึ้นไป
๒)รูปภาพพระเจ้า ๑๐ ชาติ ๑ชุด  http://www.konmeungbua.com/ten.asp

๓)มีดโกน ๔ เล่ม
๔)หนังสือมนต์พิธี ๑ เล่ม
๕)ผ้าไตรชีวร ๑ ชุด
๖)ข้าวสารอาการแห้ง หรืออาหารสดก็ได้
๗)อาจเพิ่มเติมเงินร่วมไปด้วยก็ได้
            อธิษฐาน ดั่งนี้
        นะโม ๓ จบ
          ข้าพเจ้า ชื่อ.........สกุล.........ขออาราธนาบารมีแด่ท่านท้าวพระยายมราชเป็นสักขีพยาน ?อิทังปุญญะพลัง ?ผลบุญใดที่ได้บำเพ็ญแล้ว ณ.โอกาสนี้ขอผลบุญนี้ โดยเฉพาะที่ข้าพเจ้าได้ทำสังฆทานตัดกรรมอกุศลที่มีกับ บุคคลชื่อ นาย/นาง/น.ส..............................................สกุล...........................................อกุศลใหญ่ใดๆที่มีแก่กันมาแต่อดีตชาติ ขอให้เป็นอโหสิกรรมด้วยทานบารมีนี้ ขอเธอทั้งหลายนั้นจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรื่อง จนละเว้นความเกี่ยวข้อง แก่ข้าพเจ้าและครอบครัว นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

แก้ไข โดย คนเมืองบัว เมื่อ 11.09.2008 20:19
04.03.2008 01:39 (30733)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

                    วิธีแก้บนที่ตนจำไม่ได้
        เครื่องบวงสรวง
1. โต๊ะปู้ผ้าขาวแล้วตั้งไว้กลางแจ้ง 1 ตัว
2. พานครูมีดอกไม้ ธูป เทียน หมากพลู เงิน 100 บาท (เงิน 100 บาทต้องนำไปถวายเป็นสังฆทาน)
3. บายศรีปากชาม 1 คู่ มีไข่ต้มเสียบยอดบายศรีด้วย
4. มะพร้าวอ่อน 4 ลูก เปิดฝา
5. กล้วยน้ำว้าสุก 4 หวี
6. ไก้ต้มสุก 1 ตัว วางไก่ไปทางทิศเหนือ
7. หัวหมู 1 หัวพร้อมน้ำจิ้มด้วย
8. ปลาช่อนนึ่ง (แปะซะ) 1 ตัว และน้ำจิ้ม
9. ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว อย่างละ 1 ถ้วย (ใช้ขนมถ้วยฟูแทนได้)
10. ข้าวสวย 1 จาน พร้อมช้อนซ้อม 1 คู่
11. แกงสามถ้วย ของหวานสามถ้วย
12. น้ำเปล่า 1 แก้ว มีน้ำชาด้วยยิ่งดี

      วิธีทำ
จุดเทียนขวา ซ้าย และธูป 16 ดอก ปักในกระถางธูป ส่วนจานอื่นๆให้ปักที่ละดอก

      วิธีอธิษฐาน
  นะโม  ๓ จบ
    ข้าพเจ้าชื่อ......................สกุล.....................สิ่งของใดๆที่ได้บน ที่จำได้ก็ดี และจำไม่ได้ก็ดี ขอถวายแก้บนทั้งหมด ณ บัดนี้ โปรดรับ โปรดโมทนา โปรดอโหสิกรรม และโปรดสงเคราะห์ข้าพเจ้า จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ในชาตินี้เทอญ

วิธีลา ขออนุญาต ลาของบูชาทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อเป็นสิริมงคลเจ้าข้า ให้ตัดแบ่งเป็น 2 กระทง คือ

ก. วางข้างล่างใกล้ๆโต๊ะบวงสรวง 1 กระทง แล้วพูดว่า ขอเชิญบริวารทั้งหลาย รับประทานได้แล้วเจ้าข้า และเมตตาช่วย - ด้วยนะจ๊ะ
ข. วางไว้นอกรั้วบ้านหรือนอกบ้าน 1 กระทง แล้วพูดว่า ขอเชิญสรรพวิญญาณทั้งหลาย รับประทานได้แล้ว ณ บัดนี้และเมต ตา ช่วยสงเคราะห์ด้วยน๊ะจ๊ะ

วิธีขอขมาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

1. โต๊ะปูผ้าขาวแล้วตั้งไว้ตรงหน้าสถานที่ๆเราล่วงเกิน
2. พานครูมีดอกไม้ ธูปเ ทียน หมากพลู และเงินบูชาครู 100 บาท เพื่อถวายเป็นสังฆทาน
3. บายศรีปากชาม 1 คู่ ข้าวใส่กรวย และไข่ต้มเสียบยอดบายศรี
4. มะพร้าวอ่อน 4 ลูกเปิดฝาด้วย
5. กล้วยน้ำว้าสุก 4 หวี
6. ไก่ต้มสุก 1 ตัว วางไก่ไปทางทิศเหนือ พร้อมน้ำจิ้ม
7. หัวหมู 1 หัว พร้อมน้ำจิ้ม
8. ปลาช่อนนึ่ง (แปะซะ) 1 ตัว (ปลาที่ตายแล้วน๊ะ)
9. ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว อย่างละ 1 ตัว (ถ้าไม่มีใช้ขนมถ้วยฟูแทน)
10. ข้าวสวย 1 จาน พร้อมช้อนส้อม 1 คู่
11. แกงสามถ้วย ของหวานสามถ้วย (จะใส่จานก็ได้)
12. น้ำเปล่า 1 แก้ว มีน้ำชาด้วยก็จะยิ่งดี

วิธีทำ จุดเทียนขวา ซ้าย และจุดธูป 16 ดอก ปักในกระถางธูป ส่วนจานอื่นๆ ให้ปักที่ละดอก (ธูปต้องหอมๆนะ)

วิธีพูด ท่านทั้งหลายผู้ประเสริฐ ที่ผ่านมาลูกขอยอมรับผิดทั้งหมด โอกาสหน้าจะทำให้ถูกต้องตามวิธีการของหลวงพ่อฤาษี ลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี บัดนี้ลูกขอถวายของบวงสรวงและกราบขมาลาโทษต่อท่านทั้งหลาย โปรดรับโปรดโมทนาโปรด อโหสิกรรม ให้กับข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ บัดนี้เถิดและได้โปรดเมตตาสงเคราะห์ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีความคล่องตัวทุกประ การ แล้วเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ


คัดจากหนังสือ " สมบัติพ่อให้ "
โดยพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

04.03.2008 01:40 (30734)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

                        คำกล่าว ชุมนุมเทวดา
    (ควรกล่าวต่อจากการบวงสรวง หรือ กล่าวบูชาโดยทั่วไป )

    สัคเค กาเม จะรูเป ศิริสิขะระตะเฏ
จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะ
หะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละ
ถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก
ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
  ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
    (เมื่อกล่าวจบวรรค สัคเค กาเม ?..ฯ ควรนอบน้อมกราบ( ด้วยฤทธิ์ทางใจ )ไป      เป็นอันเสร็จสิ้น?.จึงต่อด้วยคำบูชา?อื่นๆ


04.03.2008 01:41 (30735)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว
                คำสมาทานพระกรรมฐาน             
                                                  แบบวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
                                         ศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()())()()(()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(
        
                
คำบูชาพระรัตนตรัย
          โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต เยนะ ภะคะวาตา ธัมโม สุปะฎิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะนิพพุโตปิ ปัจฉิมมาชะนะตานุกัมปะมานะสา อิเมสักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆรัตตัง         หิตายะ สุขายะ
                อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
                สวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ(กราบ)
          สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)      
                            
                  
คำขอขมาพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง   อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
                 คำสมาทานพระกรรมฐาน
(หลวงพ่อนำ)       หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส
(ว่าพร้อมกัน 3 ครั้ง) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
                                อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง   ปริจจะฉามิ
          ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ   ข้าพพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกาย ถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จ   พระสัมมาสัมพุธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาบารมี พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์   พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย   ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุงเป็นที่สุด   ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะ พระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปิติทั้ง 5 และวิปัสสนาญาณทั้ง 9   ขอพระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปิติทั้ง 5 และวิปัสสนาญาณทั้ง 9 จงมาบังเกิดปรากฏ ในกายทวาร   ในวจีทวาร ในมโนทวาร ของข้าพพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
                ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะเมฆจิต สามารถกำหนดจิต รู้ภาวะการณ์ต่างๆทั้งเหตุ ผล อดีต อนาคต และปัจจุบัน   ได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้   เมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกๆประการ เหตุที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นโดยมิต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใด ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
   
()()()()()()()()()()()()()()(

           เมื่อ หายใจเข้าภาวนาว่า นะ มะ      หายใจออกภาวนาว่า พะ ทะ

แก้ไข โดย คนเมืองบัว เมื่อ 12.04.2009 13:14
04.03.2008 01:41 (30736)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

                            คาถาเงินล้าน
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ตั้งนะโม 3 จบ)
          สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปะติจฉามิ
เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา (ลือ ลือ)

04.03.2008 01:42 (30737)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

                              คำอุทิศส่วนกุศล
            อิทัง ปุญญะ ผะลัง ผลบุใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ.โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิหรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพาน
และ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพญายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพญายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และขออุทิศส่วนกุศล นี้ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
      ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สวาขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปฏิปันโน ภะคะวะตา สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

04.03.2008 01:42 (30738)
คนเมืองบัว
เจ้าพระยา

1478 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 5032
ได้รับ : 43599
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว

วิธีการลาพุทธภูมิ

 

..........การลาพุทธภูมิเป็นวิธีการสำหรับท่านผู้ที่เคยปรารถนาพุทธภูมิในแบบต่างๆ เช่น ปัญญาธิกะ ศรัทธาธิกะ วิริยะธิกะ ที่ทำบารมี ๓๐ ทัศ จนใกล้สุกงอม เบื่อหน่ายในสังขารของตน เบื่อหน่ายในหมู่คณะของตนที่เป็นคนดื้อร้นสงเคราะห์ยาก ล้าจากการสั่งสอนเพราะมีแต่ศิษย์ที่ทรยศอาจารย์เป็นส่วนใหญ่ จึงมีความเบื่อหน่ายในโลกแห่งการเป็นพุทธภูมิอย่างยิ่ง จึงคิดลากัน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการลาพุทธภูมิ

๑.   ธูป ๑๖ ดอก

๒. เทียนหนัก ๑ บาท ๒ เล่ม

๓. พาน ๑ ใบ

๔. ธูปแพ เทียนแพ ๑ ชุด

๕. พวงมาลิมะลิสด ๑ พวง

วิธีการลา

          ผู้ที่ลาจะต้องไปหน้าพระพุทธรูปบูชาที่บ้าน หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่วัด ต้นโพธิ์ เจดีย์ พระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ เป็นต้น

ขั้นตอน

๑.   นำธูปเทียนแพวางบนพาน พวงมาลัยมะลิสดวางบนธูปเทียนแพ

๒. จุดธูป ๑๖ ดอก จุดเทียน ๒ เล่ม แล้วปักให้เรียบร้อย

๓. นำพานที่มีธูปเทียนแพอยู่พนมมือไว้ที่หน้าอกแล้วกล่าวอธิษฐานดั่งนี้

 

คำอธิษฐาน

          นะโม ๓ จบ

          ข้าพเจ้า ชื่อ...................สกุล..............ขออารธนาบารมีพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้าพระสิกขีทศพลที่ ๑ จนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐม จนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระธรรมทั้งหลาย พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พรหมทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มาเป็นสักขีพยานในวันนี้ ข้าพเจ้าขอขมาลาโทษแด่ทุกๆพระองค์ ที่ข้าพเจ้ามีเหตุจำเป็นในการที่เบื่อหน่ายในพระโพธิญาณที่เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ จึงขอขมาลาโทษทุกๆ พระองค์ที่ต้องเสียสัจจะบารมี ที่ตั้งไว้แด่ทุกๆ พระองค์

          ขอบารมีที่ข้าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาเพื่อบรรลุพระโพธิญาณมารวบรวมกันในชาตินี้ เพื่อเข้าสู่ความเป็นสาวกภูมิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ด้วยข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมของพระองค์แล้วเห็นว่าเข้าใจและสามารถมีกำลังใจเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ได้

แก้ไข โดย คนเมืองบัว เมื่อ 12.04.2009 23:06
04.03.2008 01:43 (30739)
คนเมืองสิงห์
ออกขุน

86 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 481
ได้รับ : 946
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว
ขอโมทนาครับ
04.03.2008 17:23 (30808)
piangorr
ขุน

118 ข้อความ
โมทนา
ให้ : 1
ได้รับ : 1047
Re: อธิฐานพิเศษ เรียบเรียง โดย คนเมืองบัว
โมทนาครับ
06.03.2008 11:38 (31098)
กระทู้ถูกล็อก
หน้า : 1 2 3 >> 
ไปที่ :
ค้นหา

พจนานุกรม
eXTReMe Tracker
Page generated in 0.451211 seconds.