หน้าแรก ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ วิธีการแก้ไขดวง / อธิฐานพิเศษ เว็บบอร์ด ห้องสนทนา แผนที่สอนพระกรรมฐาน

หน้าแรกเข้าระบบสมัครสมาชิก
ไปที่ :
หน้า : 1 
กระทู้ที่ 9293กระทู้ถูกล็อก
  คะแนนความน่าสนใจ    
พระอภิธรรม
จมื่น

663 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 12576
ได้รับ : 13248
ถอดเนื้อหาคำอธิษฐาน บทสวด และพิธีบวงสรวง ในงานวันเกิดของ อ.ไก่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๒

 

       ทางทีมงานเว็บคนเมืองบัวได้ถอดเสียงพิธีบวงสรวงงานวันเกิด อ.ไก่ ในวันที่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๒  ให้ทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหลายๆ ท่านที่ไม่ได้มาร่วมงานจะได้ทราบ และสามารถที่จะฟังเสียงจาก MP 3 และน้อมจิตระลึกตามไปอีกครั้งก็ได้กุศลเทียบเท่ากัน

(ซึ่งได้สอบถามจากท่าน อ.ไก่มาแล้วค่ะ)
และเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของท่านอาจารย์และลูกศิษย์คนเมืองบัว
 เมื่อย้อนมาดูอีกครั้งจะได้ปลื้มๆ กันอีกรอบค่ะ
ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะ

File MP3 ที่ถอดมานี้ประกอบด้วย 4 File มีรายละเอียดเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้ค่ะ

MP3 File ที่ 1: เริ่มพิธีบวงสรวงและอธิษฐานจิต

MP3 File ที่ 2  : สวดนมัสการอรหัตแปดทิศและอิติปิโส ๑๐๘ จบ

MP3 File ที่ 3  : สวดคาถาโพธิบาทและกำแพงเจ็ดชั้น

MP3 File ที่ 4  : ร่วมมุทิตาจิตและขอขมาอาจารย์

ภาพบรรยากาศงานวันเกิด
 ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
http://www.konmeungbua.com/forum/topic9133.html
วีดีโองานวันเกิด
http://www.konmeungbua.com/forum/topic9188.html

แก้ไข โดย พระอภิธรรม เมื่อ 01.11.2009 18:33
01.11.2009 17:44 (77506)
พระอภิธรรม
จมื่น

663 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 12576
ได้รับ : 13248
Re : ถอดเนื้อหาคำอธิษฐาน บทสวด และพิธีบวงสรวง ในงานวันเกิดของ อ.ไก่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๒

MP3 File ที่ 1: เริ่มพิธีบวงสรวงและอธิษฐานจิต


เริ่มพิธีบวงสรวง ๑๑.๕๙ นาที ณ บ้านนนทธรรม ๑๑ ตค. ๒๕๕๒

พิธีการบวงสรวง ชุมนุมเทวดา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

อธิษฐานก่อนบวงสรวง

         ในวันนี้ฤกษ์งามยามดีที่ทุกๆ พระองค์ เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ทำบัดพลีบวงสรวงเพื่อถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของข้าพระพุทธเจ้า นายเดชพูลศักดิ์ จารุพันธ์พานิช และใคร่ขอบารมีของทุกๆ พระองค์ได้โปรดประสิทธิวัตถุมงคลทั้งหลายที่วางได้ไว้เบื้องหน้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งเหล่าบริวารทั้งหลายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ขอบารมีทุกๆ พระองค์ ได้โปรดปกป้องท่านทั้งหลายที่มาร่วมโมทนาในกุศล ขอให้กุศลในการบำเพ็ญบารมี ให้เธอทั้งหลายจงสำเร็จมรรคผล หากท่านใดปรารถนาที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระสิกขีทศพลอันดับต่อๆ ไป และพระพุทธเจ้าต้นกัป กลางกัป ปลายกัป และพระพุทธเจ้าในกัปย่อยทั่วๆ ไป อีกทั้งเอกทัตคะของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ผู้ที่ปรารถนาเป็นบิดามารดาของพระพุทธเจ้า นางแก้วทั้งหลาย และสาวกภูมิทั้งหลาย ขออานิสงค์บุญราศีนี้จงปรากฏแก่ทุกๆ ท่าน ทุกๆ คน ที่ร่วมและที่มีกุศลเจตนาดั่งนี้ ขอความเป็นมหามงคลอันสูงสุดจงมีแด่ทุกๆ ท่าน และขอให้ร่ำรวยเหนือเหตุเหนือผล คิดสิ่งใดสมความปรารถนา ให้ได้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย และคนทั้งหลายเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ครอบครัวมีความสุข เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ ทุกๆ ท่าน ทุกๆ คน ให้อุปสรรคทั้งทางโลกและทางธรรมจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย โดยทุกๆ ประการ ขอให้ทุกท่าน น้อมจิตเคารพเทวดาทั้งหลาย

 

บวงสรวงชุมนุมเทวดา

ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ

 

ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ

 

ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ตัปปะสาสะติ
นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ

 

อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ

 

ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
จัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา
ทัททัลละมานา อัฏฐังสุ ฯ

 

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

 

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

01.11.2009 17:50 (77507)
พระอภิธรรม
จมื่น

663 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 12576
ได้รับ : 13248
Re : ถอดเนื้อหาคำอธิษฐาน บทสวด และพิธีบวงสรวง ในงานวันเกิดของ อ.ไก่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๒

อธิษฐานถอดถอนคำสาปแช่งและคุณไสยต่างๆ

       ข้าพระพุทธเจ้า นายเดชพูลศักดิ์ จารุพันธ์พานิช ใคร่ขออัญเชิญ มนต์ธรณีสาร จากพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ได้โปรดประสิทธิพิเศษในวัตถุมงคลต่างๆ นี้ เพื่อวัตถุมงคลต่างๆนี้ ตกไป ณ ที่ใด ที่นั้นให้เป็นมงคล ที่ใดต้องธรณีสารอยู่ อันเกิดจากคุณผี คุณคน ขอให้ถอดถอนโดยเฉียบพลัน ด้วยเถิด

สัพพัญญู สัมพุทธาบัญจะ                             อิธุปบันนา นมามิ เต

กุกกุสันโธ สิโร มัชเฌ                                   โคนาคมโน นาลาตเก

กัณเณส กัสสโป พุทโธ                                  เนตเตสุ พุทธโคตโม

อินทรเยสุ อริยเมตเตยโย                                บัญจพุทธา มหิธิกา

สิโร เมพุทธเทวัญจ                                        นลาเตพรหมเทวตา

หัตเถสุ นราจริยา                                            วิสสิธัมโม มโนหรัง

วิญญษเณ สิปปนายโก                                   อสุราปาเทสุ ติฏฐิตา

พุทโธสิทธิ ธัมโมสิทธิ                                    สังโฆสิทธิ ปสิทธิ เม

สิทธิอิสิมุนีเทโว                                              สิทธิสาธุว โหตุ เม

สิทธิสิริ สิทธิกิจจัง                                          สิทธิกัมมัง สิทธิวรัง

สิทธิสัจจัง สิทธิมันโต                                     สิทธิวัชชาลาภะวัฒนัง

สัพพสิทโธ ตถาคโต                                       นานาสิทธิ ภวันตุ เมติ

ขอบารมีพระพุทธเจ้าประสิทธิ ปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆ

       ขอทุกๆ ท่านนั่งกรรมฐาน รับบารมีองค์สมเด็จองค์ต่างๆ ตั้งใจภาวนาพุทโธ องค์ปฐมจะเริ่มประสิทธิก่อน และเป็นไปตามลำดับ

            (ทุกๆ คนนั่งสมาธิประมาณ ๓นาที)

       ขอทุกๆ ท่าน ลืมตาได้ หลังจากนี้ จะสวด อิติปิโส เจริญพุทธคุณ ๑๐๘ ครับ ไปสวดกันข้างในก่อนแล้วกัน จะได้สบายหน่อย เชิญเข้าข้างใน อย่าลืมกระเป๋าด้วย ท่านประสิทธิให้แล้ว เอากระเป๋าเข้าไป เดี๋ยวๆ ขอพรมน้ำอบหน่อย  (อ.ไก่พรมน้ำอบให้ทุกๆ คน)    

แผ่นดวงนี้ เราจะสวดอิติปิโสกันก่อน แล้วถึงจะไปหลอมพระ

เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วย นะโม นะครับ เดี๋ยวผมจะอัญเชิญบารมีพระอรหันต์ ๘ ทิศ จากนั้นก็เริ่มสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ ช่วงหลังก็จะสวดคาถาโพธิบาท ช่วงคาถาโพธิบาทก็ให้นั่งสมาธิ ภาวนา พุทโธ

แผ่นทองนี้เราจะไปร่วมเป็นทองหล่อพระพุทธรูป ๔ ศอก ปางจักรพรรดิ์ รูปที่ติดอยู่คุณแสนทหารเรือ เขาตั้งใจจะสร้าง เอาไว้ที่ จ. สระแก้ว เราจะนำปัจจัยค่าแผ่นทองนี้ นำไปร่วมสร้างในพิธีนั้นด้วย จนกว่าจะเสร็จ แผ่นทองนี้หล่อ ต้นทุนแผ่นทองนี้ประมาณ ๖-๗ บาท เราเพิ่มไปเป็น ๒๐ บาท ทุกครั้งที่เราจะสร้าง เราก็จะสะสมไปทุกครั้ง และจะไปสวดอีกทีปีหน้า วันฤกษ์หนุมาร วันฤกษ์โสรฬหนุมาร ก็จะสวดกันอีกครั้งหนึ่ง จะปลุกเสกหนุมารในแบบต่างๆ ก็คิดว่าปลายปีคงได้เงินพอที่จะสร้างพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์นี้ ทุนคาดว่าคงจะประมาณล้านกว่าบาทนะครับ ร่วมๆ กัน ถ้าหากว่าเขาสร้างพระพุทธรูปแล้ว การต่อดวงอย่างหนึ่งคือใช้แผ่นทองหรือกระดาษเขียนชื่อเราเอาไว้ใต้ฐานพระ อย่างสมมติว่า เป็นคนอยู่ที่บ้านแล้ว อ.ไก่ก็โทรไม่เจอ ลูกก็ป่วย พ่อก็ป่วย เราเขียนชื่อพ่อแม่เราหรือคนที่ป่วยไว้ที่ใต้ฐานพระ อธิษฐานขอให้คุ้มครองก็ใช้ได้ แต่ถ้าหากเราได้มีโอกาสได้หลอมเป็นองค์พระเลยก็ถือว่าเป็นศิริมงคล ทำให้เรานั้นดวงดีตลอดกาลตลอดสมัย

01.11.2009 17:51 (77508)
พระอภิธรรม
จมื่น

663 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 12576
ได้รับ : 13248
Re : ถอดเนื้อหาคำอธิษฐาน บทสวด และพิธีบวงสรวง ในงานวันเกิดของ อ.ไก่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๒

MP3 File ที่ 2  : สวดนมัสการอรหัตแปดทิศและอิติปิโส ๑๐๘ จบ


สวดนมัสการอรหัตแปดทิศ และ อิติปิโส ๑๐๘ จบ

ทุกท่านพนมมือนะครับ


นมัสการอรหัตแปดทิศ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


ขอทุกท่านภาวนา พุทโธ

สัมพุทโธ  ทิปะทัง  เสฎโฐ        นิสินโน  เจวะ  มัชฌิเม

โกณฑัญโญ  ปุพพะภาเค  จะ     อาคเณยเย  จะ  กัสสโป

                   สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ              หะระติเย  อุปาลิ  จะ

 ปัจฉิเมปิ  จะ  อานันโท              พายัพเพ  จะ  คะวัมปะติ

        โมคคัลลาโน  จะ  อุตตะเร         อีสาเนปิ  จะ  ราหุโล

อิเม  โข  มังคะลา  พุทธา           สัพเพ  อิธะ  ปะติฎฐิตา

         วันทิตา  เต  จะ  อัมเหหิ             สักกาเรหิ  จะ  ปูชิตา

       เอเตสัง  อานุภาเวนะ                 สัพพะโสตถิ  ภะวันตุ  โนฯ 

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

นะมัสสะมาโน  ระตะนัตตะยังยัง

ปุญญาภิสันทัง  วิปุลัง  อะลัตถัง

ตัสสานุภาเวนะ  หะตันตะราโยฯ

สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ

 อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ
ภะ
คะวาติ (พุทธคุณ) (๑๐๘ จบ)  

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (ธรรมคุณ)

 

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)

01.11.2009 17:53 (77509)
พระอภิธรรม
จมื่น

663 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 12576
ได้รับ : 13248
Re : ถอดเนื้อหาคำอธิษฐาน บทสวด และพิธีบวงสรวง ในงานวันเกิดของ อ.ไก่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๒

MP3 File ที่ 3  : สวดคาถาโพธิบาทและกำแพงเจ็ดชั้น

 

สวดคาถาโพธิบาทและกำแพงเจ็ดชั้น

ขอให้ทุกท่านนั่งสมาธิภาวนาพุทโธ จะอัญเชิญคาถาพระโพธิบาท ให้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่บำเพ็ญบารมีเต็มแล้วให้มาประสิทธิในพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ รอบแปดทิศ เก้าทิศ สิบทิศ และมงคลจักรวาลแปดทิศล้อมรอบดั่งยันต์เกราะเพชรล้อมรอบตัวเรา ขอทุกท่านรับพลังแห่งพระโพธิสัตว์ด้วยเถิด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

          บูรพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          อาคะเนยรัสมิง พระพุทธะคุณัง อาคะเนยรัสมิง พระธัมเมตัง อาคะเนยรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณัง ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง ทักษิณรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          หรดีรัสมิง พระพุทธะคุณัง หรดีรัสมิง พระธัมเมตัง หรดีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          ปัจจิมรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปัจจิมรัสมิง พระธัมเมตัง ปัจจิมรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณัง พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง พายัพรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง อุดรรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          อิสานรัสมิง พระพุทธะคุณัง อิสานรัสมิง พระธัมเมตัง อิสานรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณัง อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง อากาศรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

          ปฐวีรัสมิง พระพุทธะคุณัง ปฐวีรัสมิง พระธัมเมตัง ปฐวีรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

01.11.2009 17:55 (77510)
พระอภิธรรม
จมื่น

663 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 12576
ได้รับ : 13248
Re : ถอดเนื้อหาคำอธิษฐาน บทสวด และพิธีบวงสรวง ในงานวันเกิดของ อ.ไก่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๒

            ขอให้ทุกท่านประนมมือรับบารมีพระพุทธองค์จากอากาศ และกำแพงเจ็ดชั้น

          อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณัง อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง อากาศรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

คาถากำแพงเจ็ดชั้น

อิมัสมิงมงคลจักรวาฬ ทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น
กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อนัตตา ราชะ เสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุฯ

อิมัสมิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น
กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อนัตตา ราชะ เสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุฯ

อิมัสมิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น
กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุฯ

อิมัสมิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น
กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
สังฆะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุฯ

อิมัสมิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น
กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
พรหมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุฯ
   

อิมัสมิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็น
กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
เทวะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุฯ
        

                ขอให้ทุกท่านสมาธิ ๓ นาที รับพลังรวมจากองค์ปฐมทั้ง ๕ พระองค์

            ทุกท่านรับพลังจากพระปัจเจกพุทธเจ้า

            องค์ปฐมพระปัจเจกพุทธเจ้า

            พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์           

            พระอรหันตสาวกทั้งหลาย เอกทัตคะ

            พระอรหันตสาวกทั่วไป

            ท้านมหาพรหม สหัมบดีพรหม

พรหมทั้งหลาย

            ท่านปู่พระอินทร์ ท้าวมหาราชทั้งสี่ ท้าวพยายมราช

            อากาศเทวดาทั้งหลาย

            อนันตนาคราช

            ท้าวพญาครุฑ

            หายใจเข้าลึกๆ ๓ ครั้ง ไม่ต้องภาวนา ทำใจให้เบิกบาน ด้วยอานิสงค์บารมีที่เราได้เจริญพุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ เทวตานุสติ จาคานุสติกรรมฐาน และกตัญญูกตเวทิตา ขออานิสงค์ต่างๆนี้ ข้าพเจ้าขอถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา ปัจเจกบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา พรหมบูชา เทวบูชา ขอบูชาผู้มีพระคุณทั้งหลาย และขออานิสงค์แห่งการบำเพ็ญบารมีในวันนี้ จงส่งผลให้ ด้วยบารมีแห่งข้าพระพุทธเจ้า นายเดชพูลศักดิ์ จารุพันธ์พานิช ซึ่งบำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาเป็นพระสิกขีทศพลที่ ๖ ได้บำเพ็ญมาแล้วล่วง ๑๔๘ อสงไขย แสนมหากัป ในชาตินี้ เป็นชาติที่ ๑ ใน ๑๐ ชาติสุดท้าย ในการบำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ เพื่อจะรื้อขนเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้เข้าสู่พระนิพพานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ขอทุกๆ ท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ และทุกๆ ท่านที่ส่งใจมาร่วมมุทิตาจิตในวันคล้ายวันเกิดนี้ อานิสงค์ใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญพระโพธิญาณมา ล่วงพ้นมาในปัจจุบัน ขออานิสงค์นั้นจงพึงมีพึงได้ หากท่านปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิญาณพระสิกขีทศพลในองค์ต่อๆไป ขอให้ทุกๆ ท่านประสบผลสำเร็จโดยง่าย หากท่านปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิญาณตามลำดับต่อๆ มา จนในที่สุดเป็นพระพุทธเจ้าปกติในอนาคตวงศ์โพ้น ก็ขอให้ท่านได้บำเพ็ญบารมีโดยง่าย สมความปรารถนาโดยทุกประการ และให้ทุกท่านได้ร่ำรวยเหนือเหตุเหนือผล คิดสิ่งใดสมความปรารถนา ให้มั่งมีเงินทองไหลมาเทมา ดั่งน้ำในคงคาไม่ขาดสาย ให้ทุกๆ ท่านได้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย และคนทั้งหลายเป็นที่พึ่งของท่าน ให้มีอายุยืนยาวช่วยงานพระศาสนาตามได้อธิษฐานมา ให้ครอบครัวเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ ตลอดจนบริวาร สุขภาพแข็งแรง ทุกๆ ท่าน ทุกๆ คน อุปสรรคทั้งทางโลก และทางธรรม จงอย่ามีแก่ทุกท่าน ขอจงสำเร็จเถิด ขอจงสำเร็จเถิด ขอจงสำเร็จเถิด

(ทุกคนกล่าวคำ สาธุ พร้อมกัน)

เดี๋ยวกิจกรรมข้างนอกไหม เดี๋ยวจะครอบครูให้นะ

จะขอขมาก็ขอกัน เดี๋ยวแจกวัตถุมงคลข้างนอกนะ

01.11.2009 17:56 (77511)
พระอภิธรรม
จมื่น

663 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 12576
ได้รับ : 13248
Re : ถอดเนื้อหาคำอธิษฐาน บทสวด และพิธีบวงสรวง ในงานวันเกิดของ อ.ไก่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๒

MP3 File ที่ 4  : ร่วมมุทิตาจิตและขอขมาอาจารย์

 

ร่วมมุทิตาจิตกล่าวคำขอบพระคุณในคุณความดีของท่านอาจารย์คนเมืองบัวที่สั่งสอนลูกศิษย์เข้าถึงข้อธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นำโดย คุณ Amp_physio

            ในวันนี้นะครับเป็นวันที่ดี เป็นวันที่มงคล เป็นโอกาสที่เราเหล่าคณะศิษย์ทุกๆ คน ได้มาอยู่รวมกันที่บ้านนทธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ผมซึ่งขออนุญาตเป็นผู้นำหรือเป็นตัวแทนในส่วนนี้ จะขอกล่าวขอบพระคุณท่าน อ.ไก่ คนเมืองบัวที่ได้ช่วยเหลือแนะนำเหล่าศิษย์ทุกคนให้มีความมั่นคงในพระโพธิญาณและพระนิพพานครับ ด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์ไก่อย่างที่ประมาณค่าไม่ได้ พวกเราเหล่าศิษย์จึงมากราบขอขมาอาจารย์ กราบขอพร และมีบทกลอนสั้นๆ ที่จะมอบแด่อาจารย์เพื่อเป็นการระลึกถึงความเมตตา พระคุณ และความแสดงความกตัญญูกตเวที แก่อาจารย์ไก่ครับ

 

วัน ๑๑ เดือน ๑๑ ปี ๐๑
กำเนิดซึ่ง องค์ที่หก พระสิกขี
บำเพ็ญตน สามสิบทัศ บารมี
อนาคตวงศ์ พระสุรศรี ตรีทศพล

นับเวลา บำเพ็ญตน ที่เหนื่อยยาก
ล่วงเวลา อุทุมมาศ ๑๔๘ อสงไขย
อีกมหา แสนกัป เป็นกำไร
น้อมนำให้ เป็นนักปราชญ์ ศาสตร์ปัญญา

ด้วยตั้งจิต ทดแทนคุณ พระประทีปแก้ว
อีกทแก้ว พระธรรม อันไพศล
และแทนคุณ พระอริยสงฆ์ บุษบง
จิตตั้งตรง มุ่งสู่ พระนิพพาน

มุ่งรักษา พุทธศาสน์ น้อมนำจิต
ทั้งประสิทธิ์ งานสาธารณประโยชน์ เน้นสืบสาน
สมเป็นศิษย์ แห่งพระราช ชะพรหมยาน
สร้างตำนาน พระสิกขี ทศพล

เป็นต้นแบบ ประศาสตร์งาน พระศาสนา
นำเมตตา พากรรมฐาน ทุกแห่งหน
กับลูกศิษย์ ทั้ง ยาก ดี มีหรือจน
มิเคยบ่น สงเคราะห์ล้วน ตลอดมา

นับเวลา ห้าสิบเอ็ด ที่ล่วงผ่าน
ท่านสร้างงาน สร้างคน ทรงคุณค่า
สร้างคุณธรรม ให้เห็น ประจักษ์ตา
มินำพา ความเหนื่อยยาก ลำบากกาย

พระคุณท่าน เลิศล้วน มหาศาล
หาประมาณ ความดี มิสูญหาย
ลูกศิษย์ล้วน ระลึก ทั้งใจกาย
ขอถวาย คำอวยชัย แด่คุณครู

ขอครูจง สุขกาย สบายจิต
งานทั้งหลาย เสร็จกิจ อย่างง่ายง่าย
สิ่งใดหวัง ที่ตั้งไว้ มิเสื่อมคลาย
สำเร็จง่าย ดั่งพุทธเนรมิต

ให้ร่ำรวย เงินทอง เหลือคณนา
งานศาสนา สมหวัง ดั่งตั้งจิต
อีกทั้งสา ธารณะประโยชน์ สมดังคิด
เหล่าลูกศิษย์ ล้วนดี มีสัมมา

พรประเสริฐ ทั้งหลาย แด่คุณครู
แห่งอนาคต พระบรมครู สิกขีประสิทธิ์
พระมหาโพธิสัตว์ จตุรพร บวรวรดิษฐ์
ดั่งตั้งจิต สมประสงค์ เพื่อองค์พระโพธิญาณ

ทุกคนร่วมกันขอขมาท่านอาจารย์คนเมืองบัว

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวา รัตตะเยนะกะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเตฯ

            หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ล่วงเกิน ประมาทพลาดพลั้ง แด่อาจารย์ไก่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ขอให้อาจารย์ไก่ ได้โปรดงดโทษอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด

 

อาจารย์ไก่กล่าวตอบแก่ศิษย์ทุกคนว่า

            สาธุ สาธุ สาธุ กุศลเจตนาที่ท่านได้กล่าวขอขมาพระรัตนตรัยนี้แล้วด้วยบทขอขมาพระรัตนตรัยนี้จะขอขมาเฉพาะพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ก็ถือว่า เราได้กล่าวขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ร่วมกัน กุศลใดที่เราเคยบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติในระหว่างศิษย์และอาจารย์ และในระหว่างเพื่อนพระโพธิญาณในการบำเพ็ญบารมีเป็นครูและศิษย์ต่างก็มีล่วงล้ำก้ำเกินกันเป็นสิ่งธรรมดา หากศิษย์ไม่ทำตามอาจารย์ก็คงจะเสียใจ แต่เมื่อศิษย์ทำตามแล้วอาจจะผลั้วผละถูกอาจารย์บ้างเป็นเรื่องธรรมดา เหมือนนักมวยชกมวยถ้าอาจารย์ไม่สลบลูกศิษย์ก็คงจะไม่เก่ง ดังนั้น โทษที่เกิดจากการปรามาสโดยไม่ตั้งใจนั้นก็คงคิดว่าจะไม่มี และนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป หากมีกรรมซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าก็จะของดโทษอดโทษแด่ทุกๆ ท่านเช่นกัน และขอโมทนาในมุทิตาจิตที่ทุกๆ ท่านได้ตั้งใจมาร่วมงานในวันเกิดในวันนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดจริงๆ จังๆ ก็ขอโมทนากุศลใดที่พึงมีพึงได้ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมาแล้ว ๑๔๘ อสงไขย ปลายแสนมหากัปในช่วงปรมัตถบารมีโดยเฉพาะนี้ ขออานิสงค์นี้ จงส่งผลให้ท่านได้รับผลความสำเร็จเหมือนใจนึก ให้มีอิทธิบาทสี่ทำให้เป็นปกติ เรื่องง่าย เรื่องยาก จะไม่มีสำหรับท่าน นับแต่นี้เป็นต้นไป ด้วยเถิด

(ทุกคนร่วมกล่าวคำ สาธุ )

 

เสร็จพิธี อ.ไก่ครอบครูและแจกวัตถุมงคลตะกรุดไก่เงินล้าน

 

                       

อาจารย์ไก่พูดถึงวัตถุมงคลที่แจกในงานวันเกิด

            วัตถุมงคลปีนี้ที่ออกแบบมาเป็นยันต์ไก่แก้ว ตัวเองชื่อไก่ แต่ไก่นี้เป็นพระนามเดือนเกิด ปีเกิด ของสมเด็จพระพุทธกุกุสันโธ กุกุนี่คือไก่ ก็เลยเป็นยันต์ไก่ ยันต์พระพุทธเจ้ากุกุสันโธนั่นแหละ จะมีคาถาเงินล้านอยู่ซ้ายมือและขวามือ และก็เป็นวันเกิด จะเป็นแผ่นเงินจะแจกแผ่นเงินให้ ส่วนผ้ายันต์นั้นจำหน่ายให้เพื่อวัตถุประสงค์ชมรม ใครต้องการไก่แก้วจะมีไก่เรซินผสมอยู่ ผสมผงรวยเฉียบพลัน และเส้นผม อ.ไก่ ผสมอยู่

 

เป็นอันเสร็จพิธี

01.11.2009 17:58 (77512)
ลิงผัน
หลวง

416 ข้อความ

โมทนา
ให้ : 3180
ได้รับ : 10394
Re : ถอดเนื้อหาคำอธิษฐาน บทสวด และพิธีบวงสรวง ในงานวันเกิดของ อ.ไก่ ๑๑ ตค. ๒๕๕๒
 มิน่าหล่ะ!! วันโน้นน้องลิงเอาไปเปิดฟังบนรถเมล์ เหมือนรับพลังอีกรอบเลยยยยย

ดีนะไม่ได้สั่นมาก ต้องกลั้นปิติเอาไว้ เดี๋ยวคนบนรถเมล์จะต๊กกะใจ อิอิ
01.11.2009 23:04 (77521)
กระทู้ถูกล็อก
หน้า : 1 
ไปที่ :
ค้นหา

พจนานุกรม
eXTReMe Tracker
Page generated in 0.432530 seconds.